Scenen

En scenografs uppgift är att tolka pjästexten och regissörens idé och utifrån det skapa ett scenrum som bäst lyfter fram det som ska berättas.

När idén om scenografin är klar lämnar scenografen ritningar och en modell i skala 1:50 som visar hur den färdiga scenen ska se ut.

Scenografen för också samtal med producent och teknisk personal om hur de på bästa sätt kan lösa de tekniska problem som eventuellt kan uppstå. När modellen är klar görs också en teknisk kontroll så att det inte finns några risker för skador hos publik och personal, att utrymningsvägar inte blockeras och att det inte finns några brandfarliga material.

Scenbygge

Scenteknikerna börjar hänga upp svarta tyger för att täcka in scenrummet om det behövs. Ska det skickas upp tunga saker i taket hängs motorer upp. Är det lätta saker som ska höjas och sänkas används linor och block. Om det ska regna, snöa eller falla löv från taket, förbereds det. Ibland måste nya maskiner konstrueras för att lösa en del tekniska önskemål från regissör och scenograf.

På teatern finns både verkstad, snickeri och smedja. Mycket av scenografi och rekvisita tillverkas på plats, men det är också en hel del som beställs utifrån och sen byggs upp inne på scenen.

Här berättar Backa Teaters scentekniker Stefan Kirchhoff om hur scenbygget till Fursten gick till.

.

Ljus

Parallellt med repetitioner och arbetet med scenografin börjar ljusdesignern att skissa på hur ljuset ska bli, detta sker samarbete med scenograf och regissör.

En ljusritning tas fram där alla strålkastare specificeras; hur många profiler, fresneller, flodljus och följespotar som ska användas, var de ska hänga och vilka färger de ska ha. Ibland måste ljusteknikern tillverka speciallampor som kan sitta inne i dekoren eller i rekvisita. Ljusdesignern ansvarar även för projiceringar av bilder och filmer på scenen.

Bilden nedan är från ljusrepetitioner av Parzival. Ljusdesigner då var Sutoda.

Rekvisita

En rekvisitör eller attributör tar fram de möbler, mattor, böcker, porslin, tavlor med mera som behövs i pjäsen. En del saker kan behöva specialtillverkas, eftersom de inte går att få tag på i vanliga butiker.

Det är viktigt att rekvisitan blir rätt i förhållande till hur den ska användas och till scenografin. Om ett bord ska vältas av någon kan det inte vara för tungt, men inte heller för lätt. Det får inte heller ge märken på golvet eller gå sönder. Många saker behöver testas flera gånger innan det hamnar rätt.

I The Misfits är det just ett bord som välts. Både bordet och sakerna som står på bordet testades många gånger innan det bestämdes exakt vad det skulle vara.

Idé och manus

Det finns många saker som avgör vilka idéer och manus som vi beslutar att göra föreställningar av.

Läs mer om vilka idéer som blir färdiga produktioner

Produktionen

Det är mycket som behöver koordineras för att arbetet med en föreställning ska fungera.

Läs mer om vad som krävs för att en föreställning ska bli till

Scenen

En scenograf tolkar texten - manuset - och designar ett scenrum utifrån det.

Läs mer om scenografi och scenbygge

Mask och kostym

Att jobba med mask och kostym kan vara att förstärka eller förhöja med små medel.

Läs mer om mask och kostym

Publiken

Teater är värdelöst utan publik.

Läs mer om att vara publik

Marknadsföring

Det går inte att berätta om en föreställning hur som helst.

Läs mer om att marknadsföra teater

Repetitionerna

Repetitionerna kan se ut på många olika sätt, men de har alltid en tydlig deadline.

Läs om repetitionerna inför premiär

Musik och ljud

På Backa Teater har vi fem musiker som ofta spelar live på föreställningarna.

Läs mer om att jobba med musik och ljud

Teaterordlista

Vad är en pundare, en byxa eller ett rå?

Läs hela ordlistan