Atlas of Transitions

New geographies for a cross-cultural Europe.

Vad är Europa? Är det ett geografiskt område som sträcker sig från Medelhavet i söder till Ishavet i norr?
Eller är det en blodig historia? Eller är det en idé som ännu inte förverkligats? Backa Teaters föreställning Hierarchy of Needs är en del i det europeiska samarbetet Atlas of Transitions, som sammanför nio olika konstnärliga centra i sju olika europeiska länder. Samarbetet har sin upprinnelse 2015 när en stor mängd människor sökte tillflykt i Europa och utgår från de sociala, kulturella och politiska dynamiker som synliggjordes i och med det.

Samarbetet sträcker sig över tre år och syftar till att kartlägga en europeisk kulturell geografi som är stadd i förändring. Men till skillnad från 1800-talets och 1900-talets kartor som var försök att fixera ett område och låsa fast det i termer av koordinater, så är den här kartläggningen ett försök att omsätta den dynamiska kraft som uppstår när gamla geo-politiska gränser luckras upp i social, konstnärlig och vetenskaplig verksamhet.

Förutom Backa Teaters konstnärliga verksamhet, som resulterat i föreställningen Hierarchy of Needs, har det under året parallellt genomförts ett pedagogiskt samarbete med danskompaniet Twisted Feet, som hållit dansklasser för unga personer med erfarenheter av flykt.

Den akademiska dimensionen av projektet drivs av Astrid von Rosen och Finn Chung, från Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. De följer projektet utifrån akademiska frågeställningar. Chung undersöker frågan om hur kultur kan skapa tillhörighet och von Rosen frågan om hur kroppen fungerar som ett levande arkiv för erfarenheter och förändring.

Projektets olika delar kommer att knytas samman i en internationell konferensdag på Backa teater 10 maj
i 2019. Vidare kommer alla deltagares sociala, konstnärliga och vetenskapliga processer att resultera i en
webbaserad Atlas of Transitions som samlar dokumentation och artiklar om de olika projekten. Dock är syftet
med atlasen inte dess upprättande. Syftet finns i den upptäcktsresa som varje kartläggning innebär.

Genom att sudda i de invanda föreställningar vi har om vad nationen, Europa och världen är, kan vi skapa ett okänt område. Likt de vita fläckar som på gamla kartor märktes ut som Terra Incognita och var föremål för allehanda fantasifulla beskrivningar om vad som doldes i det ännu outforskade. För det är där i det ännu inte bestämda som vi kan tänka om och förnya vad Europa är och kan vara. Hur ser Terra Incognitas konturer ut om ljuset vi ritar Europas kulturella karta i inte faller in från historien utan från framtiden?

DELTAGARE

Emilia Romagna Teatro (Bologna, Italien), Cantieri Meticci (Bologna, Italien), Teatr Powszechny (Warszawa,
Polen), Le Channel Scene Nationale de Calais (Calais, Frankrike), A.T.K (Elbasan, Albanien), Tjeter Vizion (Elbasan, Albanien), Theatre de Liege (Liege, Belgien), Motus Terrae (Aten, Grekland), Göteborgs Stadsteater/Backa Teater (Göteborg, Sverige)

ATLAS OF TRANSITIONS GA n. 2017-1447 medfinansieras av EU programmet Kreativa Europa

Läs mer om Atlas of Transitions på projektets webbplats.