Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen

Göteborgs Stadsteater AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur stadsteatern.goteborg.se och stadsteatern.goteborg.se/backateater uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Denna tillgänglighetsredogörelse uppdateras regelbundet för att i möjligaste mån spegla webbplatsens aktuella tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stadsteatern.goteborg.se eller stadsteatern.goteborg.se/backateater som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2-5 arbetsdagar, med undantag för semesterperioden juli-augusti då det kan vara något längre svarstid.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

För oss kända tillgänglighetsproblem gällande WCAG 2.1 listas nedan. Vi har som ambition att åtgärda större delen av dem under 2021.

Länkar

 • Vissa länktexter är otydligt formulerade
 • Vissa länkar skiljer sig inte visuellt från annan text

Semantik och struktur

 • Innehållet i huvudnavigeringen kan upplevas vara ologiskt eller otydligt strukturerat
 • Valt alternativ i navigeringsmenyer markeras inte konsekvent
 • Sidans struktur framgår endast delvis av de ARIA landmarks som finns, så skärmläsaranvändare kan uppleva att områden saknas vid direktnavigering via landmärken
 • Navigationslistor är inte namngivna i koden
 • Vissa navigationslistor är inte kodade som sådana
 • Kodstrukturen för styckecitat med tillhörande referens kan upplevas som otydlig med skärmläsare
 • Huvudrubrik saknas på vissa sidor
 • Rubriker har i vissa fall fel nivå och försvårar förståelsen av sidans innehållsstruktur för skärmläsaranvändare
 • Knapparna som används för att visa huvudnavigeringen, huvudnavigeringens undernivåer och andra liknande menyer kan upplevas förvirrande med skärmläsare
 • Vissa listor förlorar sin semantik i vissa skärmläsare
 • Rubrikstrukturen i sidfoten är felaktig
 • Vissa tabeller har visuellt dold överskrift
 • Vissa tabeller behöver kompletteras med radrubriker
 • iframe-element som visar till exempel filmspelare eller kartor saknar beskrivning av funktion eller innehåll
 • Vissa sektioner och element på sidan saknar rubrik eller annan namngivning som beskriver deras funktion eller innehåll
 • Vissa texter som visuellt uppfattas som rubrik är inte kodade som rubrik
 • Listan med information om en föreställning är uppdelad i två i HTML-koden, vilket kan vara förvirrande
 • I smala fönster ändras layouten på tabellen som visar föreställningar på ett sätt som gör att skärmläsare inte längre uppfattar den som en tabell
 • Språkförändringar i text anges inte i koden

Tangentbordsanvändning

 • Cookie-informationen och sidhuvudet ligger fast på sidan när man scrollar vertikalt och kan leda till att visuell ordning inte stämmer med tabbordningen
 • Tangentbordsfokus tappas när cookie-informationen döljs
 • Fokusmarkering är inte visuellt konsekvent och är i vissa fall svår att uppfatta
 • Det finns visuellt dolda textfält som stjäl tangentbordsfokus och saknar etikett
 • Tangentbordsfokus flyttas i vissa komponenter programmatiskt på ett sätt som kan upplevas som förvirrande

Textalternativ

 • Vissa informationsbärande bilder saknar eller har otydlig alternativtext
 • Vissa bilder saknar alt-attribut
 • Bilder med synlig bildtext är inte sammankopplade med texten i koden
 • PDF-filer är inte tillgängligt konstruerade
 • Visst dekorativt innehåll är inte dolt för skärmläsare

Ljud och film

 • Det finns inga textversioner av ljudfiler, så deras innehåll är inte tillgängligt för personer som saknar eller har nedsatt hörsel
 • Vissa filmer spelar automatiskt och har svårupptäckt pauskontroll
 • Vissa filmer saknar textspår, så ljudinnehållet är inte tillgängligt för personer som saknar eller har nedsatt hörsel
 • Det finns inga textversioner av filmer, så deras innehåll är inte tillgängligt för personer som saknar eller har nedsättning av både syn och hörsel
 • Filmer saknar ljudbeskrivning, så deras visuella innehåll är inte tillgängligt för personer som saknar eller har nedsatt syn
 • Filmer har inte inventerats för att upptäcka blinkande innehåll som kan framkalla epileptiska anfall
 • Tillgängligheten hos den spelare som används för de flesta filmer har inte utretts i detalj och kan ha brister
 • Animerade GIF-bilder som inte går att pausa förekommer

Kontraster

 • Text som har bildbakgrund har i vissa fall otillräcklig kontrast mot bakgrunden
 • Länkar i brödtext skiljer sig från intilliggande text med enbart färg
 • Formulär och knappar i Backa Teaters sökformulär och nyhetsbrevsformulär har otillräcklig kontrast

Formulär

 • Det robotfilter (captcha) som används i formulär kan vara svårt eller omöjlig att använda för vissa användargrupper
 • Formuläretiketter är inte alltid tydligt formulerade
 • Syftet för inmatningsfält anges inte i koden

Bildspel

 • Vissa bildspel kan inte pausas
 • Bläddringsfunktionen i vissa bildspel är otydlig
 • Innehåll och funktionalitet i bildspel kan vara svår att förstå vid användning med skärmläsare
 • Bildspel spelar automatiskt
 • Bildspel är otydligt namngivna i koden

Övrigt

 • Cookie-informationen kan täcka delar av innehållet
 • I breda webbläsarfönster får huvudnavigeringen en separat vertikal rullist när dess innehåll inte får plats på höjden
 • Animeringar respekterar inte användarens inställning för reducerade rörelser i gränssnitt
 • De inbäddade kartorna är svåra att använda med tangentbord och skärmläsare och saknar alternativ
 • Vid förstoring av enbart text till 200 % beskärs eller överlappar visst innehåll och horisontell rullist kan uppträda
 • Vissa knappar är inte klickbara på hela den synliga ytan
 • Rullgardinsmenyer (select-element) används i vissa fall för att automatiskt byta innehåll utan att användaren informeras i förväg
 • I smala fönster saknar menyknappen text
 • Visst innehåll orsakar horisontell scroll eller beskärs i smala fönster
 • Vissa HTML-element är inte korrekt avslutade

Oskäligt betungande anpassning

Göteborgs Stadsteater AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi är medvetna om brister i tillgänglighet gällande video/film/rörligt. Många filmer saknar textspår och samtliga saknar syntolkad version.

Vår ambition är att med start under 2021 skapa undertexter till rörligt material samt skapa syntolkade versioner av material som är minst en minut eller längre. Kortare klipp än en minut kommer troligen ej att ha syntolkad version.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stadsteatern.goteborg.se och stadsteatern.goteborg.se/backateater med hjälp av TietoEVRY.

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

Webbplatsen publicerades den 6 april 2016.

Redogörelsen uppdaterades den 26 februari 2021.