Prao, praktik och lediga tjänster

Prao

Vissa perioder försöker vi ta emot elever från högstadiet och gymnasiet som vill praoa. Ibland kan vi erbjuda 1-2 dagars praktik, ibland något längre. Här kan du läsa om Merds och Jasmines praoperioder på Backa Teater.

Vill du prata om prao, ring Ulrika Andersson på telefon 031-708 71 54 eller maila ulrika.andersson@stadsteatern.goteborg.se

Praktik

Vill du göra en längre yrkespraktikperiod kontakta backainfo@stadsteatern.goteborg.se så ser vi till att din fråga hamnar rätt.

Lediga tjänster

Souschef med driftsansvar