Pressbild från Nationen. Ida Balfour står i jord.

NATIONEN

LÄRARMATERIAL

Nationen

I föreställningen Nationen följer vi under fjorton dagar ett antal konflikter som utspelar sig i skuggan av en 11-årig pojkes, Ismaël Ahmedovics, försvinnande. Något som är gemensamt för konflikterna är att de är fyllda av lögner, skuld och skam.

Vi rör oss i ett fiktivt Göteborg där somligt är sant och somligt påhittat. En central spelplats är den påhittade stadsdelen Minnered, , ett område präglat av socialt utanförskap. I Minnered har lokalpolisen och kommunen startat projektet ”Trygga Kvarteret” – en sorts grannsamverkan mot brott. Ett projekt som inte ses med blida ögon, eftersomTrygga Kvarteret i Minnered har starka kopplingar till salafismen. En inriktining inom islam som delar av polisen och vissa politiker starkt kopplar samman med islamsk radikalisering. En av ledargestalterna för Trygga Kvarteret är Damir Ahmedovic, Ismaël bror.

Segregation och växande klassklyftor har under lång tid skapat motsättningar inte bara i Minnered, utan i hela staden. Detta är grunden till att en byggentreprenör i pjäsens början tar första spadtaget för Safe City. Ett nytt område intill Minnered . Om du har råd kan du bosätta dig innanför Safe Citys murar och enligt entreprenören Kristina Johannesson leva ett tryggt liv. Förvisso övervakad tjugofyra timmar om dygnet, men utan att behöva oroa dig för vad som händer utanför dess murar. Ett gated community mitt i stan.

Projektet möter på motstånd från socialdemokraterna och framför allt den före detta riksdagsledarmotet Cleas Wolff. Kritikerna hävdar att projektet ökar på klyftorna i samhället och skapar ett vi och dom. Dessutom väcker det frågor om övervakning och den personliga integriteten.

Partiet som Wolff tillhör, socialdemokraterna, lider i sin tur av interna strider och maktspel. Ett maktspel som överskuggar den forna tidens ideal. Samtidigt som det högerpopulistiska partiet med rasistiska strömningar vinner allt mer och mer mark.

För att försvåra saker och ting har det även skapats ett ”integrationsprojekt” i Minnered.På initiativ av Minnereds kulturhus och Ismaëls fostermamma driver kommunledningen en kampanj för att öppna en vinbar för ”frigjorda” muslimska kvinnor. Ägaren av vinbaren som skall öppnas är Mariam Traoré, Ismaël mamma.

Det är en stad där sanning och lögn, hemligheter och makt får blåleran att gunga. Var är Ismaël?

Frågor kopplade till Nationen

Nationen är uppdelad i sex olika avsnitt. Varje avsnitt har olika riktningar, karaktärer och använder sig av det sceniska rummet på olika sätt. Frågorna som vi samlat här kan användas för att driva på i eftersamtal om föreställningen.

AVSNITT 1 - ISMAËLS FÖRSVINNANDE

En 11-årig pojke, Ismaël Ahmedovic är försvunnen. Han sågs senast när polisen David Åström hårdhänt förde bort honom efter att Ismaël kastat en gatsten genom rutan till vinbaren. Sociala medier fylls av filmen på Åströms hårda hand runt den 11-åriga pojkens nacke. Hela stadsdelen håller på att koka över. Har Åström dödat pojken eller ligger Trygga kvarteret bakom som en hämnd över det planerade öppnandet av en vinbar för frigjorda muslimska kvinnor? Är det ett terrorattentat orkestrerat av Ismaëls halvbror Damir eller bara ett barn som rymt hemifrån och snart dyker upp igen?

 • Hur är första avsnittet utformat?
 • Vilka karaktärer mötet du?
 • Vad är deras olika drivkrafter?
 • Vad är din bild av Ismaël efter första avsnittet?
 • Vad baseras den bilden på?

AVSNITT 2 - STRIDEN OM OFFERSÖNERNA

Liland sänder direkt från Göteborg. I studiosoffan sitter Ismaëls mamma och fosterföräldrar för att vädja till allmänheten om att hitta deras son. Men kvällens TV-show innefattar även det gigantiska byggprojektet Safe City. Ett gated community, ett vitt rikemansområde eller en högteknologisk fristad från brott? Hetlevrade diskussioner och känsloutbrott utlovas när åsikter ställs mot varandra.

 • Var befinner vi oss?
 • Vem är du som publik?
 • Vad är Lilands drivkraft?
 • Vilka olika frågor tas upp i programmet?
 • Vilka olika ståndpunkter presenteras?

AVSNITT 3 - MARIAM TRAORÉS STORA LÄNGTAN

I skuggan av vinbarens öppnande ställs alla relationer på sin spets. Hos avradikaliseringsteraputen Ester Szilágyi öppnar Damir upp sig om sin frånvarande biologiska pappa. Ida och Alexander landar i konflikter efter Idas konvertering till muslim i TV-studion. Hos polisen kommer nya spår in. Hur oskyldig är egentligen Wolff? The Bear sänder ut sina budskap. Vad är det egentligen hon vet?

 • Hur ser relationerna ut mellan de olika personerna?
 • Vad driver Wolff till att fortsätta ljuga för Sam?
 • Hur är relationen mellan Ida och Alexander gentemot Mariam?
 • Hur är Damirs relation till sin pappa?
 • Vad vill The Bear?

AVSNITT 4 - CLAES WOLFFS OSTOPPBARA FALL

Konstitutionsutskottet har hearing om Safe City. Kristina Johannesson och Claes Wolff i heta debatter om huruvida projektet bryter mot människans rätt till privatliv eller möjlighet till trygghet. Det socialdemokratiska partiet faller sönder i ryktesspridningen om Claes Wolffs inblandning i Ismaëls försvinnande. Är Claes Wolff pedofil? Är det en muthärva? Finns det fog för att skydda en medlem om det innebär partiets fall? Hur långt är Kristina Johannesson villig att gå för att förverkliga sitt projekt? Var finns Ismaël?

 • Vad har Wolff för argument mot Safe City?
 • Varför vill Kristina Johannesson driva projektet?
 • Vilka utväxlar pengar på byggarbetsplatsen?

AVSNITT 5 - DU KALLADE HONOM ISAK

Ismaëls lealösa kropp bärs upp från tunnlarna under Safe City. Under den stängda arbetsplatsen finns barnens samhälle, en hemlig plats att undersöka vad det är att vara människa. En plats utan regelverk och kontroll. I Krisitina Johannessons vardagsrum väntar Claes Wolff. Ett uppslitande möte om vem som bär skulden för Ismaëls död. En övervakningskamera som livesänder allt. En dröm om det rena kristna samhället, ett övervakat paradis, krockas mot verklighetens mångbottnade skevhet. Är det okej att ljuga för att åstadkomma något större? Hur många skall offras för den rätta vägen?

 • Vad har Wolff och Johannesson för relation bakåt?
 • Vad bygger deras konflikt på för argument?
 • Hur ser de på varandras skuld i Ismaëls död?
 • Vad är det som driver Wolff till att slutligen döda Johannesson?

AVSNITT 6 - BARA GUD KAN VETA

I det sista avsnittet förflyttar vi oss till en annan plats.

 • Hur möts Mariam och Ida i deras gemensamma sorg över Ismaëls död?
 • Vad händer i mötet mellan Damir och hans pappa?
 • Hur säger en ett sista farväl?
 • Hur tar vi oss ur vår rädsla för, beroende av och skuld till våra medmänniskor?