NATIONEN

Lärarhandledning

Övning - Din bild av Nationen

NATION latin: natio, ’börd’, ’härstamning’, ’folk(stam)’ eller ’släkte’; av nascor, ’födas’

Vad betyder egentligen ordet nation? Vanligtvis används ordet idag för att beskriva ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i en stat eller ett land, det vill säga en politiskt definierad befolkning och geopolitisk enhet. Men ordet bär på flera innebörder - för många ett inneslutande, en definition av ett gemensamt vi, för andra betyder just det samma exkludering. Behövs nationer och i så fall för vad?

ÖVNING - VAD ÄR DIN BILD AV SAMHÄLLET?

Låt alla elever ta bilder i sin vardagsmiljö utifrån följande ord:

 • NATION
 • SAMHÄLLE
 • HEMMA
 • FRÄMMANDE
 • FINT
 • FULT
 • TRYGGT
 • OTRYGGT

Samla in samtliga bilder, dela upp klassen i smågrupper och utifrån materialet som finns låter ni de mindre grupperna välja en bild per ledord.

 • Varför valde ni just den bilden?
 • Kan samma bild ha diametralt olika innebörd för olika individer?

DISKUTERA

 • Vad är din bild av nationen?
 • Vad är din bild av Sverige?
 • Vad betyder kollektiv för dig?
 • Vilka innefattas av det kollektivet?
 • Vad definierar nation och nationalitet?