NATIONEN

Lärarhandledning

Värderingsövning

Genom en enkel värderingsövning kan vi i grupp öppna upp för hur olika vi tolkar begrepp och moraliska ställningstaganden. Det är ett sätt att närma sig de stora frågorna om vad det är att vara människa.

Heta linjen är ett sätt att verkligen realisera hur svårt det är att ta ställning. Det finns inga gråzoner och heller ingen möjlighet att välja en neutral plats om man är osäker. Skapa en linje med hjälp av tejp eller snöre på golvet. Det finns enbart en ja-eller nej-sida. Klargör att frågorna är komplexa, att du som ledare inte kommer att döma deras svar och att det är viktigt att lyssna och ta in vad de övriga deltagarna säger.

Låt gruppen utgå från ett neutralt hörn, ställ ett påstående och låt de själva välja sida. Genom att starta med ett neutralt påstående ”Sommaren är den bästa årstiden” är sannolikheten stor att du får gruppen att dela upp sig på både ja- och nej-sidan och du får även möjlighet att visa på att det finns flera anledningar till att välja nej (höst, vinter och vår). Gå sedan vidare i svårare frågeställningar.

PÅSTÅENDEN

 • Sommaren är den bästa årstiden
 • Människan kan förlåta allt
 • Jag kan förlåta allt (ställs med fördel i anslutning till påståendet innan)
 • Alla människor är lika mycket värda
 • En människas handlingar kan förändra hennes människovärde
 • Människan föds med en moralisk kompass
 • Demokrati är det bästa sättet att styra ett land
 • Sverige är ett demokratiskt land
 • I en demokrati bestämmer folket
 • Genom att rösta säkerställer jag demokratin i Sverige
 • I ett demokratisk samhälle behandlas alla lika
 • Jag har makt
 • Jag kan förändra samhället
 • Jag påverkas av andras åsikter
 • Jag kan alltid vara mig själv

Övningen kan med fördel användas innan teatern eller i anslutning till att ni pratar om den efteråt för att visualisera hur olika vi ser och tolkar upplevelser och frågor.