Faust

"Kampen om människans innersta kärna utgör den egentliga handlingen i Faust. /.../ Denna kamp har sitt centrum i duellen mellan Faust och Mefistofeles. /.../ Hos Goethe utspelar sig duellen på det inre planet. Mefistofelse äger makt endast såtillvida som hans väsen utgör ett moment i Fausts egen själsliga och historiska utveckling. Goethes konstnärliga triumf ligger just däri att Mefistofeles trots allt inte blir bara ett uttryck för vissa sidor av Fausts själsliv utan bevarar sina konkreta individuella drag."

Ur Georg Lukacs: Goethes Faust. Översättning K G Wall.

Uppsättningen visades också i SVT.

Åldersgräns
15 år

Produktion

Av J W Goethe Översättning Bertil Malmberg Regi och bearbetning Eva Bergman Scenografi och kostym Annika Stigsdotter Musik Stefan Abelsson, Ingmar Nilsson Skådespelare Ulf Dohlsten, Puck Ahlsell, Lena Carlsson, Mattias Andersson, Maria Hedborg