Göteborgs-Posten och familjen Hjörne

Familjen Hjörne har från 1926 och fram till 2016 varit huvudägare till tidningen Göteborgs-Posten. Harry
Hjörne tog över Göteborgs-Posten 1926 och blev huvudredaktör och ansvarig utgivare. Han hade då arbetat på tidningen som bland annat redaktionssekreterare och redaktör i åtta år.

Harry Hjörnes son Lars hoppade av läroverket och började som volontär på den familjeägda tidningen 1947. Lars arbetade sedan på tidningen i olika befattningar, övertog formellt chefredaktörskapet efter fadern 1969 och ledde tidningen till 1989. Hans son Peter Hjörne utbildade sig i bland annat nationalekonomi vid Lunds universitet och till civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.

År 1979 började Peter på Göteborgs-posten, var verkställande direktör åren 1985-1993 och blev från och med 1993 och fram till 2001 chefredaktör och ansvarig utgivare. Åren 2001-2008 var han chefredaktör för opinionsavdelningarna. Han lämnade sitt delade chefredaktörskap 2012.

Dramaturgiatet