Om Göteborgs Stadsteater

Sveriges äldsta och en av Sveriges största dramatiska teatrar.

Om Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater AB är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Här ingår Göteborgs Stadsteater, Stora Teatern och Backa Teater. De tre teaterhusen har som mål att erbjuda invånarna i framför allt staden och regionen teater av hög konstnärlig kvalitet och genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke.

Våra mål

Genom att öka tillgängligheten ska vi bredda publikunderlaget och vara en betydelsefull aktör inom svensk teater för såväl klassiska som moderna och nyskrivna pjäser. Vi har formulerat fyra mål:

  • Att utforska och tolka samtiden
  • Att producera teater av hög konstnärlig kvalitet
  • Att tilltala en ung publik
  • Att behålla den trogna publiken

Organisation

Göteborgs Stadsteater AB är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd. Vi är en del av Göteborgs Stadshus AB.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv med mera. Se styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

Från och med 2022 är Stora Teatern en del av Göteborgs Stadsteater AB. Stora Teatern är en av Nordens främsta gästspelsscener, med ett program som spänner över hela scenkonstfältet. Stora Teatern driver även Göteborgs dans- och teaterfestival, Cirkus i Väst och Kulturpunkten.

Organisationsshema Göteborgs Stadsteater AB

Organisationsschema (PDF-dokument, 89 kB).

Årsredovisningar

Information

Teatern och publiken

Du är viktig för oss, utan sin publik är en teater ingenting. Och vi vill att du ska känna dig välkommen hit oavsett om du är en van teaterbesökare eller om du kommer hit för första gången.

Kontakt publikutvecklare

Hitta till teatern

Göteborgs Stadsteater ligger längst upp på Avenyn, vid Götaplatsen.

Hitta till Göteborgs Stadsteater

Teaterrummet

En samlingsplats för diskussion om teater och scenkonst initierad av Göteborgs Stadsteater.

Läs artiklar på Teaterrummet