Salongen fylls med publik

Våra scener

I teaterhuset finns fyra scener: Stora Scen, Studion, Lilla Scen och Foajébarens scen. Här hittar du även salongsplaner för Stora Scen och Studion där du kan se var din plats är.

Stora Scen sedd från salongen

Stora Scen

Stora Scen fick sin nuvarande form vid ombyggnaden 2002. Då breddades scenöppningen och scenen ändrades för att få skådespeleriet närmare publiken. Salongen rymmer cirka 600 platser.

Salongsplan för Stora Scen (PDF-dokument, 843 kB) (PDF-dokument, 762 kB).

Studion

Studion är Sveriges första kammarscen. Studion med sina cirka 180 platser ligger längst upp i teaterhuset.

Salongsplan för Studion (PDF-dokument, 78 kB)

Foajébaren

Scenen i den vackra Foajébaren används främst för Dagens Lunchteater.

Under 2020-2021 genomgick teatern en ombyggnation som även inbegrep Foajébaren. Ljud- och ljusanläggningarna har uppgraderats och scenen har gjorts höj- och sänkbar. Detta har även gjort det möjligt att frilägga den stora muralmålningen av Tor Bjurström som länge varit täckt. På så sätt har Foajébaren återfått något av sin forna glans. Läs mer om ombyggnationen.

Salongsplan Dagens Lunchteater Foajébaren (PDF-dokument, 11 kB).

Lilla Scen

Lilla Scen som tidigare främst fungerat som repetitionslokal blev hösten 2016 en scen för föreställningar. Salongen har onumrerade platser och rymmer drygt sjuttio sittplatser. Du väljer själv var du ska sitta.

Under ombyggnationen med start våren 2020 blev Lilla Scen en permanent scen. Den har nu ett mer flexibelt och modernt scenrum och har en bättre tillgänglighet för publiken. Läs mer om ombyggnationen.