Kung Lear – föreställningsbilder

Ashkan Ghods, Melina Tranulis, Lasse Carlsson, Caroline Söderström, Michalis Koutsogiannakis, Bortas Josefine Andersson, Jesper Söderblom, Johan Karlberg. I bakgrunden Lasse Beischer

Lasse Beischer, Michalis Koutsogiannakis

Caroline Söderström, Lasse Carlsson

Mattias Nordkvist, Bortas Josefine Andersson

Jesper Söderblom, Lasse Carlsson, Mattias Nordkvist, Caroline Söderström, Bortas Josefine Andersson, Alexandra Nordberg, Johan Karlberg

Michalis Koutsogiannakis, Melina Tranulis, Lasse Beischer, Ashkan Ghods

Alexandra Nordberg

Johan Karlberg, Melina Tranulis

Per-Anders Ericson

Jesper Söderblom

Caroline Söderström och Mattias Nordkvist

Ashkan Ghods och Lasse Beischer

Mattias Nordkvist

Bortas Josefine Andersson

Per-Anders Ericson och Bortas Josefine Andersson

Caroline Söderström och Bortas Josefine Andersson