Carina Boberg slående lik Duras

Carina Boberg före förvandlingen. (foto: Ola Kjelbye)

Caria Boberg efter förvandlingen av maskör Ingela Collin när hon gestaltar Marguerite Duras. (foto: Emilie Strandberg)