När blev svensken svensk?

Med Henrik Arnstad, Marie Demker, Dick Harrison och Ann-Judith Rabenschlag. Före 1800-talet var det nationella identitetstänkandet obefintligt i Europa. Om vi ändå tänker oss någon sorts svenskhet under 1300-talet eller 1600-talet, skulle vi känna igen den? Och varför tycks socialdarwinistiskt orienterad nationalism återigen sätta agendor i samhällsdebatten, trots att historiens senaste hundra år är överlastade av övergrepp och barbari utförda i dess namn?

Tid och plats: Studion kl 19-21.

Obs! Om det finns lediga platser släpper vi in "på dörren".

Om de medverkande:

Henrik Arnstad är historiker och författare till populärvetenskapliga böcker om historia, däribland den uppmärksammade Älskade fascism – de svartbruna rörelsernas ideologi och historia. Tillsammans med Ola Larsmo producerar han En svensk tiger – en podcast om modern historia samt undervisar på olika medieutbildningar.

Marie Demker är samhällsdebattör, professor i statsvetenskap och dekan på humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hon medverkar regelbundet i media som skribent och kommentator till aktuella politiska skeenden inbegripet religion och politik, nationalism och främlingsfientlighet. Aktuell med Sverige åt svenskarna. Motstånd och mobilisering mot invandring och invandrare i Sverige.

Dick Harrison är författare och professor i historia med medeltiden och modern historia som huvudområden. Huvudredaktör för standardverket Sveriges historia i åtta band och författare till ett omfattande antal böcker däribland Slaveri från forntid till nutid i 3 band. Aktuell med en biografi om Tage Erlander. Mottagare av bl.a. Augustpriset, Årets bok om Sveriges historia, samt Hertig Karls pris som är Sveriges största historikerpris.

Ann-Judith Rabenschlag är fil.dr. i historia med fokus på bland annat modern politisk historia. Med pågående forskningsprojekt om västerländsk identitet och hur den skapas i ett samspel med motbegrepp och påstådda fiender mot Västvärlden och dess värderingar, i den offentliga debatten exempelvis Ryssland och islam.

Temat för årets samtalsserie är Svenskhet, precis som för teateråret i sin helhet. Vi bjuder in till möten som får ta tid. Samtalsledare och programansvariga är Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke.

Samtal
Scen
Studion
Pris
Fri entré men du behöver biljett