Rökarens blick – skådespelarens Brecht

I samband med föreställningen Herr Puntila och hans dräng Matti den 5 november samtalar Pontus Stenshäll med docent Kent Sjöström, forskare i scenkonst vid Teaterhögskolan i Malmö. Samtalet utgår från Sjöströms essäsamling "Rökarens blick - skådespelarens Brecht".

Obs! Du kan självklart gå på samtalet även om du inte ska se föreställningen.

Bertolt Brecht (1898–1956) är en av 1900-talets stora teaterförnyare genom sitt radikala ifrågasättande av konstens relation till samhället och till skådespelarens gestaltningstradition. I den samtida teaterdiskussionen är hans historiska och politiska överblick oumbärlig och i denna essäsamling prövas styrkan i hans argument i relation till några samtida och historiska konstnärliga frågor av högsta aktualitet.

Brechts roll i den samtida teaterns diskussion om identitet och representation är att fungera som provokatör och partner, med hjälp av den kritiska, eftertänksamma och njutningsfulla blick han eftersträvade i sin teater för rökare.

Ni vet att hållningen när man röker är mycket bekväm när man betraktar något. Man lutar sig tillbaka, gör sina reflektioner, sitter där avspänd, avnjuter allt från ett skyddat hörn och tillhör bara till hälften det som pågår runtomkring.

Bertolt Brecht (Mässingsköpet)


Rökarens blick - skådespelarens Brecht ges ut av Spleen Nordic Publishing Co.

Samtal
Tisdag 5 november 18.00-18.45
Scen
Studion
Längd
45 minuter
Pris
Fri entré, biljett behövs.

Kent Sjöström är docent vid Teaterhögskolan i Malmö, där han undervisar på skådespelarprogrammet och i Teaterns teori och praktik. Han har undervisat på de flesta nordiska teaterhögskolorna och är regelbundet verksam också vid Teaterhögskolan i Prag, Tjeckien. Bertolt Brechts teori och praktik står i centrum för hans nuvarande forskning, i undersökningen av de ideologier och teorier som finns inneboende i olika slag av samtida scenisk gestaltning. Han har tidigare publicerat Skådespelaren i handling – strategier för tanke och kropp (2007).

Pontus Stenshäll är konstnärlig ledare för Göteborgs Stadsteater och regissör för Herr Puntila och hans dräng Matti (av Bertolt Brecht och Hella Wuolijoki).