Anna Sofia Rossholm

Anna Sofia Rossholm är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon utkommer hösten 2016 med boken Ingmar Bergman och den lekfulla skriften på Makadam förlag, som undersöker Ingmar Bergmans arbetsböcker och skaparprocesser. Hon disputerade vid Stockholms Universitet med sin avhandling Reproducing Languages, Translating Bodies. Hennes artiklar har publicerats i flera svenska och internationella tidsskrifter och antologier.

Det konstnärliga skapandets paradoxer – Bergmans arbete med Höstsonaten

Filmvetaren Anna Sofia Rossholm dyker ned i Ingmar Bergmans arbetsbok från Höstsonaten och hittar ett konstnärskap sprunget ur ett ständigt skiftande perspektiv mellan fantasi och verklighet, smärta och distans.