Carolina Frände

Carolina Frände är utbildad regissör vid Dramatiska Institutet 1996-99. Hon har bland annat verkat som konstnärlig ledare för Unga Riks och prorektor för Teaterhögskolan i Stockholm och regisserat på flera av landets teatrar. År 2009 startade Frände upp Stockholms Stadsteaters scen för barn och unga i Skärholmen och hon har sedan dess varit dess konstnärliga ledare. Scenen har idag namnet Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern. Frände skriver utifrån ordet Kvalitet i Teaterrummets serie Kulturpolitisk katekes för teaterarbetare.

Kvalitet

Vi bad Carolina Frände tolka det kulturpolitiska begreppet: KVALITET