Ebba Petrén och Gabriel Widing

Ebba Petrén och Gabriel Widingär medlemmar i scenkollektivet Nyxxx som jobbar för att sätta publiken i verkens centrum. Ebba studerar vid Masterprogrammet i regi vid Teaterhögskolan i Malmö där hon undersöker just publikens deltagande. Gabriel var som medlem i kulturkollektivet Interacting Arts medförfattare till boken Deltagarkultur och är också kulturteoretiker och spelutvecklare, intresserad av att sammanföra konst, lek och spel. Vi var nyfikna på deras erfarenheter av att förändra relationen mellan objekt och subjekt i Teaterrummet och hur det praktiskt kan ske. I Teaterrummet skriver de en text som till stor del utgår från deras arbete med Drömdykarna på Unga Dramaten 2013.

Publik i handling

Ebba Petrén och Gabriel Widing skriver om Avatarvaro, en teknik för att rikta publikens närvaro. I de föreställningar som scenkollektivet Nyxxx arbetar fram är publiken medagerande. Men vad uppstår för frågor när de försöker skapa en annan slags interaktion än den mellan scen och salong?