Jörgen Svensson

Jörgen Svensson är konstnär och bosatt i Göteborg. År 1996-2002 var han professor på Konsthögskolan Valand i Göteborg och 2002-2006 var han professor vid Konstakademien Trondheim, Norge. Han fungerade också 1995 som rådgivare åt dåvarande kulturminister   Margot Wallström. Han arbetar ofta med längre projektbaserade verk i en social och politisk kontext. Ett av de mer uppmärksammade projekten handlar om uppdraget som rådgivare till kulturministern som han förhöll sig till som ett konstprojekt. Svensson har också skrivit Radioteater för Sveriges Radio. Vi bad Jörgen Svensson att skriva i serien Kulturpolitisk katekes för teaterarbetare om ordet Kulturbyråkrat