Suzanne Osten

Suzanne Osten är en dramatiker och regissör som 1975 startade upp Unga Klara vid Stockholms Stadsteater där hon sedan dess verkat som konstnärlig ledare. Med sin forskande och konstnärligt nyskapande verksamhet har hon gett svensk barnteater internationell ryktbarhet. Från det sena 70-talets uppsättning av Jösses Flickor, via ett 80-tal med föreställningar som Affären Danton, Hitlers Barndom, I lusthuset och fram till 2000 talets Babydrama har hon varit en betydande kraft inom svenskt teaterliv. Unga Klara fungerar idag som fri teatergrupp och Osten avslutar i år (2014) sitt konstnärliga ledarskap. Sedan 1995 är Osten professor vid nuvarande Stockholms Dramatiska Högskola. I Teaterrummet skriver hon utifrån ordet institution i serien Kulturpolitisk katekes för teaterarbetare.

Institution

Vi bad Suzanne Osten tolka det kulturpolitiska ordet INSTITUTION