Vanja Hermele

Vanja Hermele är genusvetare, journalist och författare. Hennes skönlitterära debut In som ett lamm, ut som en tigrinna kom 2012.. Innan dess har hon publicerat ett flertal vetenskapliga texter - initierade av kulturlivets olika branschorganisationer - utifrån ett genus- och mångfalds-perspektiv. I På spaning efter jämställdhet, (2008) och I väntan på vadå – Teaterförbundets guide till jämställdhet, (2007) har hon med hjälp av statistik och intervjuer granskat scenkonsten. Förutom sin verksamhet som skribent är hon också en ofta anlitad föreläsare. Teaterrummet bad henne gestalta något om klassikerbegreppet - tillbaka kom texten Efter HONOM.

Efter honom