Lars Sewilius Berg

Moder Svea på divanen

Aldrig förr har så många svenskar gått i terapi. Landets behov av analys och bearbetning tycks bara öka med tiden. Men hur skulle det se ut om självaste Moder Svea la sig på divanen?