Fyra hörn

Fyra hörn är en klassisk värderingsövning. Genom att fysiskt få förflytta sig i sina ställningstagande skapas ett större engagemang i frågor och påståenden och möjliggör för ett större deltagande.

Dela upp klassrummet i fyra hörn.

  • Hörn 1: Lycklig
  • Hörn 2: Lyckad
  • Hörn 3: Godhet
  • Hörn 4: Kärlek

Utifrån frågeställningen Vad är viktigast i livet? får eleverna välja hörn. Låt eleverna få tid på sig att i sina egna grupper i respektive hörn diskutera valet de gjort och hur de definierar orden. Ta sen en gemensam runda där varje grupp får förklara sitt val, hur de tolkar ordens innebörd i relation till livet och fördjupa resonemangen. Öppna upp för frågor mellan de olika hörnen.

Övningen togs fram av ensemblen till Lyckliga i alla våra dagar och användes i klassrum i förarbete under hösten 2022.