PROJEKT/SAMARBETEN

Projekt/samarbeten

Backa Teater arbetar med en rad olika projekt inom verksamheten och samarbetar med flertalet externa parter. En del är återkommande och långsiktiga, andra är mer specifika insatser. Med dessa projekt och samarbeten förlänger vi kontaktytorna med publiken och vidgar vyerna i vårt konstnärliga arbete framåt.

Lärare ser på scenkonst

Med den här kursen erbjuder vi lärare verktyg i att stärka elevernas möjlighet till att möta scenkonst, såväl i upplevelsen som i samtalet. Att uppleva konst är en demokratisk rättighet och ingår i skolans bildningsuppdrag. Kursen arrangeras i samarbete med Göteborgs Stads Kulturförvaltning och GöteborgsOperan. Läs mer.

Backa Backstage

Under hösten 2023 anordnar Backa Teater Backa Backstage för teaterintresserade ungdomar i åldern 16–19 år. Genom Backa Backstage får du möjlighet att träffa andra ungdomar som gillar teater, följa repetitioner och möta de som jobbar på teatern och i workshops få en inblick i teaterns olika arbetsområden. Läs mer.

Frizon Göteborg


Ett initiativ skapat under valåret 2022 av Backa Teater, Masthuggsteatern, Frihetsteaterns Vänner, Angereds Teater och Folkteatern med vallöftet att lyfta fram konstnärskap där konstnärlig frihet är begränsad. Aktiviteter kommer genomföras under hela mandatperioden 2022–2026. Läs mer.

Skådespelarutbildningen c/o Ung Teater

I september 2021 startade Skådespelarutbildningen c/o Ung Teater vid Högskolan för scen och musik i Göteborg – ett branschnära samarbete med Backa Teater, Angereds Teater, Masthuggsteatern och Regionteater Väst. I inriktningen ingår sceniska produktioner, inklusive praktik och slutproduktion på teatrar som spelar för en ung publik.

Barnteaterakademin

Genom Barnakademin, där Backa Teater är representerad i styrgruppen, arrangeras bland annat samtal, podcastinspelningar och seminarier för att stärka scenkonsten för barn och unga. Huvudsyftet är däremot att stimulera nyskriven dramatik för barn och unga. Under 2024 kommer tre nya grovmanus att färdigställas. Läs mer.

Prospero Extended Theatre

De tio deltagande aktörerna, däribland Backa Teater, som är involverade i det fleråriga kulturprojektet Prospero Extended Theatre - ämnar genomföra ett konstnärligt och kulturellt program och lansera ett ambitiöst teaterprojekt som dessutom blir en politisk gest, och därmed bidrar till skapandet av ett konstnärligt och kulturellt Europa. Läs mer.