Fortbildnings i Scenkonstanalys

LÄRARKURSER

Björn Sandmark - om kursen

Min första teaterföreställning såg jag när jag gick i sexan, 1972. Det var på Skolteatern på Göteborgs Stadsteater, Backa Teaters föregångare. I Stenhammarsalen på Konserthuset spelade man en pjäs som hette ”Puke” och som handlade om Engelbrektsupproret.

Jag glömmer aldrig fäktningsscenerna ute bland bänkraderna med Göran Stangertz som Karl Knutsson Bonde. Men ett ännu starkare intryck gjorde slutscenen, när Engelbrekt giljotinerades och jag förfärad såg ett huvud rulla ner i en korg vid scenkanten. För ett ögonblick trodde jag på illusionen, att en skådespelare förlorat livet på scenen. Men snabbt förstod jag bättre.

Jag har dock inte glömt händelsen och ett av skälen är kanske att den utmärkta klassläraren som arrangerat besöket, åkte dit med oss och efteråt pratade med oss utifrån våra förutsättningar om vad vi hade varit med om. För mig väckte det ett livslångt intresse och nu har jag förmånen att få arbeta med teater på heltid.

Under mina år som lärare på gymnasiet såg jag många föreställningar med mina elever och gjorde mitt bästa för att de själva skulle få liknande upplevelser som jag själv fått av teater som en stark och levande kraft.

Idag, när utbudet för ungdomar är större än någonsin och de flesta lever i digitala världar som vi inte ens i de vildaste drömmar hade kunnat föreställa oss, tror jag att scenkonsten paradoxalt nog är ännu viktigare. Det händer något med eleverna när de möter riktiga människor på scenen som gör saker som de kanske bara delvis förstår och till på köpet försöker prata med dem om det efteråt.

På Backa Teater vill vi hjälpa lärarna att utveckla verktyg som de kan använda för att tala med eleverna på ett sätt som gör att de inte glömmer sin teaterupplevelse i första taget. Därför har vi arbetat fram två kurser som kan vara till nytta för att lärarna ska kunna jobba med eleverna och analysera scenkonstupplevelser och för att eleverna ska våga möta det de möter med öppet sinne.

Vi hoppas att Ni tycker det är en bra idé och att Ni vill medverka eller låta Era medarbetare göra det.

Björn Sandmark

VD för Göteborgs Stadsteater AB

Tidigare lärare, rektor och utbildningschef.