FÖRDJUPNINGSKURS - Lärare ser på scenkonst

Med den här kursen får du som lärare verktyg i att stärka elevernas möjlighet till att möta scenkonst, såväl i upplevelsen som i samtalet. Att uppleva konst är en demokratisk rättighet och ingår i skolans bildningsuppdrag.

Efter ett scenkonstbesök tycker ofta klassen olika saker och det är lätt att uppleva att några tolkningar är rätt och andra fel. I kursen Lärare ser på scenkonst ger vi verktyg till hur vi kan samtala och förstå varandra när våra upplevelser skiljer sig åt, samt hur gemensamma samtal kan hjälpa oss att mötas och fördjupa vår egen upplevelse i mötet med scenkonst.

Dessutom diskuterar vi hur en föreställning kan bidra till demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Vilka nycklar finns till att tolka vår samtid? Hur kan ett gemensamt samtal leda till en fördjupad konstnärlig upplevelse för individen?

Under hösten erbjuder vi dig sex kurstillfällen som samtliga ger verktyg och fördjupning i att uppleva scenkonst. Med läroplanernas övergripande mål som utgångspunkt och med hjälp av teori och praktiska övningar upplever vi tillsammans scenkonst producerad för barn och unga.

Backa Teater arrangerar tillsammans med GöteborgsOperan och Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen en lärarkurs i att se och tolka scenkonst för grundskolan och gymnasiet.

LÄRARE SER PÅ SCENKONST HÖSTEN 2023

Kursupplägg:

Onsdag den 4 oktober 18-21
Grejen med konst
Anna Berg ger dig grunden in i kusen med sin föreläsning Grejen med konst. Läroplaner, konstbegreppet och analys belyses.
Föreläsningen avslutas med en workshop i att tolka konst.
Plats: Backa Teater

Onsdag den 18 oktober 18-21
Föreställning
Plats: Backa Teater

Onsdagen den 8 november 17 - 22
Analys och föreställning
Plats: GöteborgsOperan

Onsdagen den 15 november 16.30 - 20
Analys och föreställning
Plats: Backa Teater

Onsdagen den 29 november 17.30 - 20.30
Analys och föreställning
Plats: Göteoborgs Dramatiska Teater

Torsdagen den 7 december 18 - 21
Scenkonst det kollektiva konstverket
En djupdykning in i arbetet med scenkonstens alla tecken.


Kostnad: 450 kr