För lärare

Referens och provpublik

Hur arbetar vi med publiken innan premiär? Vi tar hjälp av experter!

På Backa Teater arbetar vi med att testa våra föreställningar mot en skolpublik redan under repetitionsarbetet. Vi som arbetar på Backa Teater har en lång erfarenhet av att skapa scenkonst för barn och unga. Men vi är inte längre barn. Därför behöver vi hjälp av de som är experter på just det området. Beroende på vilken ålder föreställningen riktar sig till tar vi hjälp av barn unga från 5 år och uppåt.

Referenspublik

Tidigt i processen träffar vi en referenspublik och har workshops runt temat och visar några få scener. Det ger oss som arbetar på teatern en möjlighet att möta de vi så småningom skall spela för och undersöka vad det är som väcker nyfikenhet. Det ger oss även möjlighet att höra alla de tankar om föreställningens tema som rör sig hos barn och unga. Referenspubliken bjuds sedan in för att se en hel föreställning när vi är klara.

Provpublik

Ju närmare vi kommer till premiär desto oftare har vi provpublik, då visas större sjok av föreställningen eller hela genomdrag. Vi på teatern observerar och känner av vad som händer med publiken under genomdraget. Kanske är vissa scener för långsamma, andra för snabba. Kanske tappar vi koncentrationen eller finner den i scener vi själva inte hade tänkt.

I samtalen med klasserna efteråt använder vi öppna frågor för att gå djupare in i hur publiken uppfattat specifika scener och hur de tolkar föreställningens olika tecken. Detta gör vi på olika sätt utifrån vilken ålder vi skall spela för.

Som referens- och provpublik får du ta del av hur vi arbetar fram en föreställning. I förlängningen väcker det nyfikenhet och trygghet i att möta scenkonst.

Måste klassen vara teatervan?
Absolut inte. Det enda som är viktigt är att de är just barn och unga och att vi får möta dom under skoltid.

Får man säga om man tycker det är dåligt?
Absolut, vi kommer dock att ställa följdfrågor och vilja veta mer.

Måste jag säga något i eftersamtalet?
Vi lägger upp arbetet i mindre grupper som leds av oss på teatern som är publikens absoluta bundsförvanter. Om en inte vågar fråga eller kommentera finns det möjlighet att skriva sina tankar till oss.

Är du som lärare intresserad av att komma som referens och provpublik?

Anmäl ditt intresse till erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se