För lärare

Fördjupa upplevelsen

Vill du arbeta mer med scenkonstupplevelsen? Vill du ha en föreläsning på APT:t? Väckte upplevelsen frågor som var svåra att ta själv som pedagog? Vill ni veta mer om arbetet bakom en föreställning?

Rundvandring

Vad gör en dramaturg? Hur tillverkar en blod? Hur många lampor lyser egentligen?
Hur ser scenen ut från skådespelarnas håll? Hur byggs en scenografi?

Vi erbjuder i mån om tid och plats möjligheten att få en rundvandring på teatern i samband med ditt teaterbesök eller vid annat tillfälle. Vi utformar den tillsammans med dig som lärare utifrån ålder på grupp och specialintressen.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

Eftersamtal

Men vad har vi varit med om?

Oftast behöver publiken få vara själva med sin upplevelse direkt efter föreställningen men vid önskemål kan vi i mån av tid skapa ett eftersamtal i direkt anslutning till föreställningen eller vid senare tillfälle i klassrummet.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

Föreläsning och workshop

Backa Teater erbjuder möjligheten att boka samtal och föreläsningar riktade till vuxna inom pedagogisk verksamhet.

Med fokus på scenkonst för barn och unga med skolan som målgrupp lägger vi tillsammans upp föreläsningarna utifrån dina önskemål.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

Skapande skola

På Backa Teater fokuserar vi på barn och ungas möte med konst och har i dagsläget inte möjlighet att utforma projekt efter Skapande skolas riktlinjer.

Bidraget söks av skolans huvudman genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Om du arbetar på en kommunal skola inom Göteborg och är intresserad av Skapande skola så vänder du dig till kulturiskolan@grundskolan.goteborg.se.

Det här statsbidraget är till för att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter.