För lärare

Fördjupa upplevelsen

Vill du arbeta mer med scenkonstupplevelsen? Vill du ha en föreläsning på APT:t? Väckte upplevelsen frågor som var svåra att ta själv som pedagog? Vill ni veta mer om arbetet bakom en föreställning?

Rundvandring

Vad gör en dramaturg? Hur tillverkas blod? Hur många lampor används för att ljussätta en scen? Hur känns det att stå på en scen framför publiken? Hur byggs en scenografi?

Vi erbjuder i mån om tid och plats möjligheten att få en rundvandring på teatern i samband med ditt teaterbesök eller vid annat tillfälle. Vi utformar den tillsammans med dig som lärare utifrån ålder på grupp och specialintressen.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

Eftersamtal

Men vad har vi varit med om?

Oftast behöver publiken få vara själva med sin upplevelse direkt efter föreställningen men vid önskemål kan vi i mån av tid skapa ett eftersamtal i direkt anslutning till föreställningen eller vid senare tillfälle i klassrummet.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

Föreläsning och workshop

Backa Teater erbjuder möjligheten att boka samtal och föreläsningar riktade till vuxna inom pedagogisk verksamhet.

Med fokus på scenkonst för barn och unga med skolan som målgrupp lägger vi tillsammans upp föreläsningarna utifrån dina önskemål.
Kontakta erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som söks på årlig basis från Kulturrådet av skolans huvudman. Bidraget är till för att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor samt barns och ungas rätt till kultur.

Bidraget söks av skolans huvudman genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Om du arbetar på en kommunal skola inom Göteborg och är intresserad av Skapande skola så vänder du dig till kulturiskolan@grundskola.goteborg.se.

Det här statsbidraget är till för att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Från och med 2023 så kan du även använda bidraget till att uppleva scenkonst på Backa Teater via skolan.