För lärare

Fördjupa upplevelsen

Vill du arbeta mer med scenkonstupplevelsen? Vill du ha en föreläsning på APT:t? Väckte upplevelsen frågor som var svåra att ta själv som pedagog? Vill ni veta mer om arbetet bakom en föreställning?

Rundvandring

Vad gör en dramaturg? Hur tillverkar en blod? Hur många lampor lyser egentligen?
Hur ser scenen ut från skådespelarnas håll? Hur byggs en scenografi?

Vi erbjuder i mån om tid och plats möjligheten att få en rundvandring på teatern i samband med ditt teaterbesök eller vid annat tillfälle. Vi utformar den tillsammans med dig som lärare utifrån ålder på grupp och specialintressen.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

OBS! Under hösten 2020 kommer vi att ha begränsade möjligheter till att ta emot större grupper för rundvanding på grund av covid-19. Kontakta oss för möjliga andra lösningar så som workshops och föreläsningar.

Eftersamtal

Men vad har vi varit med om?

Oftast behöver publiken få vara själva med sin upplevelse direkt efter föreställningen men vid önskemål kan vi i mån av tid skapa ett eftersamtal i direkt anslutning till föreställningen eller vid senare tillfälle i klassrummet.
Kontakta backaskolbokning@stadsteatern.goteborg.se

Föreläsning och workshop

Backa Teater erbjuder möjligheten att boka samtal och föreläsningar riktade till vuxna inom pedagogisk verksamhet.

Med fokus på scenkonst för barn och unga med skolan som målgrupp lägger vi tillsammans upp föreläsningarna utifrån dina önskemål.
Kontakt: erika.isaksson@stadsteatern.goteborg.se

Skapande skola

På Backa Teater fokuserar vi på barn och ungas möte med konst och har i dagsläget inte möjlighet att utforma projekt efter Skapande skolas riktlinjer.

Bidraget söks av skolans huvudman, kommun eller stadsdel genom Kulturrådet för särskilda skolprojekt. Sista ansökningsdag är i början av februari varje år.

Om du arbetar på en kommunal skola inom Göteborg och är intresserad av Skapande skola så vänder du dig till kulturiskolan@grundskolan.goteborg.se.

Bidraget ska medverka till att:

  • Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
  • Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.