För lärare

Varför gå på teater med skolan?

Backa Teater gör scenkonst för barn och ungdomar för att det är viktigt. Barn och unga har rätt att möta konst som tar deras verklighet och frågor på allvar.

Till skillnad från skolboksvetande släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i våra kunskaper. Konsten berättar gärna konkret och sinnligt och visar istället för att argumentera, frågar hellre än ger bestämda svar.

Skolan och den radikala estetiken – Magnus Persson och Jan Thavenius, Malmö Högskola 2004

Konst i alla dess former har en unik roll i vårt samhälle.
Konst har förmågan att sätta vår samtid under lupp och syna människans livsvillkor ur olika perspektiv.
Konst har förmågan att ställa de svåraste frågorna och visa de ömmaste känslorna.
Konst får dig att växa som människa och öppnar upp för förståelse för andra och dig själv.
Konsten stärker din empatiska förmåga och bidrar till att utveckla ett kritiskt tänkande.
Konst väcker nyfikenhet, frågor och tankar om de stora existentiella frågorna oavsett hur ung eller gammal du är.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

LGR11 – Skolverket.se


Vi anser att det är viktigt att alla barn och unga ges möjligheten att möta scenkonsten så därför spelar vi de flesta av våra föreställningar dagtid för grundskola och gymnasium. På Backa Teater får barn och ungdomar möjligheten att inte bara uppleva konst, de får även möjligheten att göra detta tillsammans med klasser från andra skolor från andra områden med andra erfarenheter.

Backa Teater arbetar som tradition nära sin unga publik. Med referensgrupper och provpublik från vår målgrupp krockar vi tidigt vårt repetitionsarbete för att föreställningen i slutändan skall vara just så brännande, intressant och angelägen vår publik.

Backa Teater har en särskild avdelning för vår skolpublik. Vi arbetar för att just ert möte med konsten skall bli så bra som möjligt. Har du frågor och önskemål så hör gärna av er!

LÄSTIPS:
Att öppna nya världar
En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola
Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola utgiven av Riksteatern av Karin Helander och Camilla Ljungdahl.

Handledningen går att läsa här: http://tf.riksteatern.se/riksteatern_se/Barn-och-unga/Riksteatern-Att-oppna-nya-varldar.pdf

Gå tillbaka till FÖR LÄRARE

Ungas behov av scenkonst under och efter en pandemi

I ett panelsamtal på Scenkonstbiennalen 2021 mötte vi, samtalade och hörde de ungas tankar och åsikter om hur de ser på behovet av kultur och scenkonst under och efter en pandemi.

Se samtalet