"Vi tror gärna att bakom masken finns vårt sanna jag."

I höst tar sig Backa Teater och regissören Oskar Thunberg an en hundraårig klassiker: nobelpristagaren Luigi Pirandellos Sex roller söker en författare. Frågor om vad som är verklighet och vad som är fiktion ställs på sin spets.

Det är en vanlig dag på teatern. Skådespelarna repeterar. Teknikerna bygger scenografi. Regissören oroar sig för resultatet. Plötsligt kliver sex roller från en oskriven pjäs in i rummet och vill få sin historia spelad. Osäkerheten briserar på teatern.

- Vad är sanning? Det är pjäsens grundläggande frågeställning. Som jag ser det är våra livsvärldar – alltså de världar där våra vardagsliv utspelar sig – i hög utsträckning fiktioner. Och enligt Pirandello är även våra ”jag” fiktiva. Våra identiteter, våra sociala positioner och våra jag-uppfattningar liknar roller som vi spelar, både inför oss själva och inför varandra. Men vem är det som spelar? Vi tror gärna att bakom masken finns vårt sanna jag. Det tror inte Pirandello. Människan är enbart illusion. Det finns ingenting bakom masken, säger regissören Oskar Thunberg.

Den italienske författaren och nobelpristagaren Luigi Pirandello skrev sin banbrytande klassiker 1921. Världen hade då upplevt ett förödande krig och en fruktansvärd pandemi. Fernissan vi kallar civilisation hade visat sig tunn och framtidstron låg i spillror. Mänskligheten genomgick en djup existentiell kris.

Exakt hundra år senare ställer sig Backa Teater och Oskar Thunberg samma frågor: Vad är verkligt? Vad är fiktion? Vem bestämmer vilken tolkning av verkligheten som ska gälla? Kanske är det så, som en av rollerna säger: ”Det som för er är en illusion, är för oss det enda verkliga.” Frågorna ställs på sin spets och gränserna mellan sanning och illusion flyttas och suddas ut. Det blir tvära och oförutsägbara kast mellan komedi, melodram, tragedi och filosofisk idédebatt.

– Det finns en självklar koppling till vår samtid, som gör pjäsen angelägen och aktuell. Makten över berättelsen betyder makt över människors liv. Det handlar om etiketterna vi tilldelar varandra, våra identiteter och sociala roller och deras hierarkier. Allt detta är ju i grunden berättelser. Berättelser som formar vår verklighet, säger Oskar Thunberg.

Premiär 24 september 2021.

Biljetter till Sex roller söker en författare.