Frizon: Göteborg

I samband med slutspurten inför valdagen 2022 avla en rad teatrar i Göteborg ett vallöfte. Världen är just nu en otrygg plats och under kommande mandatperiod ska konstnärer från länder där konstnärlig ofrihet råder bjudas in till en frizon i Göteborg.

Konstnärlig frihet är en fundamental del av det vi uppfattar som fungerande demokrati. Just nu inskränks denna frihet runtom i världen i en ökande omfattning. Det handlar om länder där den konstnärliga friheten aldrig har funnits, länder där en repressiv regim har tagit makten och lägger munkavle på konsten, länder där det rasar ett krig som gör allt konstutövande omöjligt. Det handlar om institutioner som censureras, enskilda konstnärer som får yrkesförbud, konstnärer som fängslas, konstnärer som tvingas på flykt.

I den svenska valrörelsen anno 2022 lyser kulturpolitiken med sin frånvaro. Inte ett ord om kulturens betydelse och vad partierna vill på området, inga brandtal, inga heta utspel, inga sockrade löften i sista stund. Och inte en enda politiker får idén att lyfta konst och kultur som viktig faktor för ett samhälles resiliens. Men så här i slutspurten inför valdagen avlägger nu en rad teatrar i Göteborg ett vallöfte:
– Världen är just nu en otrygg plats, säger Erik Åkerlind från Göteborgs Dramatiska Teater som ingår i samarbetet. Den konstnärliga friheten kan inte tas för given någonstans, inte heller hos oss, utan måste ständigt tas strid för. Under kommande mandatperiod ska vi därför upprätta en frizon i Göteborg och minst två gånger per år bjuda in en eller flera konstnärer från ett land där ofrihet råder. Det kan vara en teatergrupp, en bildkonstnär, en poet, en musikgrupp.

Formen för arrangemangen kommer variera, men gemensam röd tråd är först och främst solidaritet med andra konstutövare och en nyfikenhet på de möten som kan uppstå mellan olika uttryck och traditioner. Men det finns också ett annat värde med satsningen, understryker Frida Röhl, Folkteatern Göteborg:
– Vi vet ju hur djupt betydelsefullt det kan vara för människor som själva flytt sitt land för Sverige, det kan vara igår det kan vara för decennier sedan, att få uppleva teater på det egna språket eller musik från hemlandet.

De teatrar som ingår i initiativet Frizon Göteborg är utöver Folkteatern och Göteborgs Dramatiska Teater: Angereds Teater, Backa Teater och Masthuggsteatern och de ser alla fram emot en rad meningsfulla möten mellan konstnärer och konstnärer, grupper och grupper, människor och människor.
– Under en valrörelse där våra folkvalda inte vågar lova någonting, säger Kristina Ros från Masthuggsteatern, lovar vi att det första arrangemanget ska äga rum redan hösten 2022.

Den arbetsgrupp som formerats består av:
Erik Åkerlind, Göteborgs Dramatiska Teater
Frida Röhl - konstnärlig ledare, Folkteatern
Johanna Larsson - konstnärlig ledare, Angereds Teater
Kristina Ros -konstnärlig ledare, Masthuggsteatern
Lars Melin - konstnärlig ledare, Backa Teater
Robert Lyons - representant för Frihetsteaterns vänner (The Freedom Theatre, Palestina)