LEDNING

Ledning

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda bolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm. Se styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

VD

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Ann Jansson Ledningsassistent
Telefon 031-708 70 02
ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Konstnärliga ledare

Lars Melin Konstnärlig chef Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
lars.melin@stadsteatern.goteborg.se

Linda Zachrison Konstnärlig chef Göteborgs Stadsteater (scenerna på Götaplatsen)
Telefon 031-708 70 79
linda.zachrison@stadsteatern.goteborg.se

Marie Delleskog Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater (Göteborgs Stadsteater)
Telefon 031-708 70 00
marie.delleskog@stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson Teaterchef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
martin.hansson@stadsteatern.goteborg.se

Bolagsledning

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Lars Melin Konstnärlig chef Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
lars.melin@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny Chefsproducent Backa Teater
Telefon 031-708 71 61
lisa.nowotny@stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson Teaterchef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
martin.hansson@stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding Teknisk chef Backa Teater
Telefon 031-708 71 52
nicholaus.sparding@stadsteatern.goteborg.se

Linda Zachrison Konstnärlig chef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 79
linda.zachrison@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes Teknisk chef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031-708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Backa Teater

Lars Melin, konstnärlig chef Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
e-post lars.melin(at)stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny, producent Backa Teater
Telefon 031-708 71 61
e-post lisa.nowotny(at)stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding, teknisk chef Backa Teater
Telefon 031-708 71 52
e-post nicholaus.sparding(at)stadsteatern.goteborg.se

Andrea Wettergren, HR-chef
Telefon 031-708 70 13
e-post andrea.wettergren(at)stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark, VD och Teaterchef
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark(at)stadsteatern.goteborg.se

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell(at)stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås, restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
e-post sanna.havas(at)stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn(at)stadsteatern.goteborg.se

Medarbetare Backa Teater

Ledning Göteborgs Stadsteater

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Linda Zachrison Konstnärlig chef
Telefon 031-708 70 79
linda.zachrison@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes Teknisk chef
Telefon 031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031-708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Bele Höglund Scenchef
Telefon 031-708 71 93
bele.hoglund@stadsteatern.goteborg.se

Kjell Samuelsson Dekorchef, vikarierande kostym- och maskchef
Telefon 031-708 70 24
kjell.samuelsson@stadsteatern.goteborg.se

Maria Arlmark Björn Marknadschef
Telefon 031-708 70 84
maria.bjorn@stadsteatern.goteborg.se

Sandra Österberg Kostym- och maskchef, föräldraledig
Telefon 031-708 71 56
sandra.osterberg@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Stora Teatern

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson Teaterchef
Telefon 031-368 32 88
martin.hansson@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031-708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Maria Jolsäter Stjernros Marknadschef
Telefon 031-368 32 92
maria.stjernros@stadsteatern.goteborg.se

Martin Stigebrandt Teknisk chef
Telefon 031-368 32 87
martin.stigebrandt@stadsteatern.goteborg.se

Medarbetare Stora Teatern