LEDNING

Ledning

Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs kommuns helägda bolag och ingår i Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv mm. Se styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB.

VD

Björn Sandmark, VD och Teaterchef
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark(at)stadsteatern.goteborg.se
blogg: http://www.illyrien.se/

Ann Jansson, ledningsassistent
Telefon 031- 708 70 02
e-post ann.jansson(at)stadsteatern.goteborg.se

Konstnärliga ledare

Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
e-post lars.melin(at)stadsteatern.goteborg.se

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Göteborgs Stadsteater (scenerna på Götaplatsen)
Telefon 031- 708 75 80 
e-post pontus.stenshall(at)stadsteatern.goteborg.se

Marie Delleskog, konstnärlig ledare Dagens Lunchteater Göteborgs Stadsteater
Telefon 031- 708 70 00
e-post marie.delleskog(at)stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson, verksamhetchef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
e-post martin.hansson(at)stadsteatern.goteborg.se

Bolagsledning

Andrea Wettergren, HR-chef
Telefon 031-708 70 13
e-post andrea.wettergren(at)stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark, VD och Teaterchef
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark(at)stadsteatern.goteborg.se

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell(at)stadsteatern.goteborg.se

Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
e-post lars.melin(at)stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny, producent Backa Teater
Telefon 031-708 71 61
e-post lisa.nowotny(at)stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
e-post martin.hansson(at)stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding, teknisk chef Backa Teater
Telefon 031-708 71 52
e-post nicholaus.sparding(at)stadsteatern.goteborg.se

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Göteborgs Stadsteater
Telefon 031- 708 75 80 

Sanna Havås, restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
e-post sanna.havas(at)stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes, teknisk chef
Telefon 031-708 70 16
e-post tekla.brookes(at)stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn(at)stadsteatern.goteborg.se

Ledning Backa Teater

Lars Melin, konstnärlig ledare Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
e-post lars.melin(at)stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny, producent Backa Teater
Telefon 031-708 71 61
e-post lisa.nowotny(at)stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding, teknisk chef Backa Teater
Telefon 031-708 71 52
e-post nicholaus.sparding(at)stadsteatern.goteborg.se

Andrea Wettergren, HR-chef
Telefon 031-708 70 13
e-post andrea.wettergren(at)stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark, VD och Teaterchef
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark(at)stadsteatern.goteborg.se

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell(at)stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås, restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
e-post sanna.havas(at)stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn(at)stadsteatern.goteborg.se

Medarbetare Backa Teater

Ledning Göteborgs Stadsteater

Andrea Wettergren, HR-chef
Telefon 031-708 70 13
e-post andrea.wettergren(at)stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark, VD och Teaterchef
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark(at)stadsteatern.goteborg.se

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell(at)stadsteatern.goteborg.se

Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare Göteborgs Stadsteater
Telefon 031- 708 75 80 

Sanna Havås, restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
e-post sanna.havas(at)stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes, teknisk chef
Telefon 031-708 70 16
e-post tekla.brookes(at)stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn(at)stadsteatern.goteborg.se

Bele Höglund, scenchef
Telefon 031-708 71 93
e-post bele.hoglund(at)stadsteatern.goteborg.se

Kjell Samuelsson, dekorchef
Telefon 031-708 70 24
e-post kjell.samuelsson(at)stadsteatern.goteborg.se

Maria Arlmark Björn, marknadschef
Telefon 031-708 70 84
e-post maria.bjorn(at)stadsteatern.goteborg.se

Sandra Österberg, kostym- och maskchef
Telefon 031-708 71 56
e-post sandra.osterberg(at)stadsteatern.goteborg.se

Ledning Stora Teatern

Andrea Wettergren, HR-chef
Telefon 031-708 70 13
e-post andrea.wettergren(at)stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark, VD och Teaterchef
Telefon 031- 708 70 10
e-post bjorn.sandmark(at)stadsteatern.goteborg.se

Charlotte Lundell, ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
e-post charlotte.lundell(at)stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson, verksamhetschef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
e-post martin.hansson(at)stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås, restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
e-post sanna.havas(at)stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes, teknisk chef
Telefon 031-708 70 16
e-post tekla.brookes(at)stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn, marknads- och kommunikationschef
Telefon 031- 708 70 11
e-post ulrika.sonn(at)stadsteatern.goteborg.se

Maria Jolsäter Stjernros marknadschef
Telefon 031-368 32 92
e-post maria.stjernros(at)stadsteatern.goteborg.se

Martin Stigebrandt teknisk chef
Telefon 031-368 32 87
e-post martin.stigebrandt(at)stadsteatern.goteborg.se

Medarbetare Stora Teatern