IDE, KoREOGRAFI och REGI

Tove Sahlin

Biografi

Koreograf, regissör, scenartist

Tove Sahlin är koreograf, regissör, scenartist samt konstnärlig ledare för kompaniet Shake it Collaborations.

Genom kompaniet har Tove, i samarbete med olika konstnärer, skapat verken Roses & Beans (2010), My Own Bodies (2013), Miss U- (2015) och Det är som det (2017) som alla har turnerat nationellt och internationellt i flera år.

Som artist blev hon anlitad av Meg Stuart/Damaged goods 2016. Och hon frilansar också som koregraf och har samarbetat med till exempel Mattias Andersson på Backa Teater i företsällningarna Utopia (2012) och Misfits (2016). Under första halvan av 2018 producerade Shake it Collaborations ett stort samarbete med Folkteatern i Gävleborg, SAD Symphony. www.shakeitlab.com

Toves scenkonstverk diskuterar alltid olika stora men intima frågor så som kärlek, parsamhet, makt, sorg, död och familj. Hon bjuder på olika sätt in publiken till att undersöka sina förhållningssätt till språk, makt, kropp och sociala konventioner. Formen är ofta experimentell och ämnar att utmana åskådaren att själv fundera över sin egen situation.

I Dansa Nära Anhörig reflekteras mammornas berättelser, både i det faktiska spegelgolvet så väl som i funderingar och dilemman kring att mödra, inte bara våra barn utan även vår värld.

Foto: Jannica Honey (föreställningen Det är som det är)

Bild från The Misfits, koreograf Tove Sahlin

 

Och den här rörelsen som binder ihop klassikerna med nuet - den rörelsen får ett slags motsvarighet rent fysiskt i scenrummet där Tove Sahlins koreografi och Jonas Redigs musik binder samman allt i ett kroppsligt nu.

Kulturnytt, Sveriges Radio om The Misfits

Tidigare produktioner

Göteborgs Stadsteater
Spelår Föreställning Funktion
2018-2019 DNA - Dansa Nära Anhörig Idé
2016-2017 The Misfits Koreograf
2015-2016 The Misfits Koreograf