Teatertekniker, Rigg

Stefan Kirchhoff

Biografi

Teatertekniker, Rigg

Stefan Kirchhoff jobbade på Göteborgs Stadsteater som produktionsledare och tekniker innan han började på Backa Teater.

Stefan är också basist och spelar med i bandet Majornas 3dje rote. Han har också medverkat i några tigare föreställningar på Backa Teater, bland annat i In a dark and northern place.

Att bygga scen

Läs mer om att bygga scen

I vår serie Från idé till färdig föreställning kan du bland annat läsa mer om scenbygge. 

Tidigare produktioner

Göteborgs Stadsteater
Spelår Föreställning Funktion
2000-2009 In a dark and northern place Musik
1990-1999 Är du cp eller? Musik