Hamlet, light

Ett praktikantprojekt som spelades uppsökande i bla skolor.

Produktion

Av William Shakespeare Manus & regi Lars Väringer Skådespelare Mike Almayehu, Tina Lenne