Fördjupning

Här hittar du som lärare fördjupning och frågeställningar kopplade till föreställningens tematik.

DISKUSSIONSFRÅGOR

 • Vad är lycka?
 • Vad menas med att vara lycklig?
 • Är det viktigt att vara lycklig?
 • Vad behöver du för att få vara lycklig?
 • Är glad och lycklig samma sak?
 • Beskriv en lycklig person?
 • Den lyckligaste stunden i ditt liv?
 • Är det möjligt att vara lycklig i alla sina dagar?
 • Har du någon gång fått tips på hur du skall bli lycklig? Vad var det för tips?
 • Hur kan man sprida lycka?
 • Kan världen bli lycklig? Vad behövs då?
 • Kan lycka smitta?

VAD ÄR LYCKA

Den amerikanska forskaren och psykologen Sonja Lyubomirsky delar in begreppet lycka i två delar.

 1. Upplevelsen av positiva känslor
 2. Känslan av att ha ett bra liv, att ditt liv har mening

För att definiera en lycklig människa behövs båda komponenterna. Såväl positiva känslor som idéen med att livet har en mening.

Diskutera:

 • Vad betyder ett meningsfullt liv?

LYCKAN OCH GENERNA

Vi frågade Kristina Hedbäcker, forskare inom molekylärgenetik vid Rockerfeller University i New York vad lycka är och om det finns lyckliga gener.

"Lycka eller din mentala hälsa är summan av aktiviteten hos tusentals gener som påverkar neuronerna i hjärnan. Alla människor är unika, alla har vi unika uppsättningar av såväl gener och neuroner som programmerar oss till de vi är och som påverkas av händelser kring oss. Vi har ”lyckogener”, utifrån vår unika genetik använder vi dom i olika utsträckning och det ligger utanför vår kontroll."

Diskutera:

 • Tror du att det finns ett sätt att känna lycka eller känns lycka olika i olika individer?
 • Finns det en sak som kan göra alla lyckliga, eller är det olika för olika människor?

FÖRDELAR MED LYCKA

Enligt studier* har man mätt huruvida lycka bär med sig fördelar och enligt mätningarna har man kommit fram till att lycka gör att du:

 • blir mer effektiv
 • blir mer lösningsorienterad
 • har ett bättre immunförsvar
 • lever längre

Men lycka har även effekter på samhället, studier visar att personer som mår bra också bidrar mer för att samhället skall bli en bättre plats.

*Webbkurs: Vetenskapen om välmående för tonåringar, Yale University

Diskutera:

 • Hur blir man lycklig som person?
 • Hur blir samhället/världen lyckligare?

VAD GÖR OSS LYCKLIGA

Det finns flertalet illusioner där ögat ljuger för oss, det gäller även vår idé om lycka. Som ett test på hur hjärnan ljuger för oss kan man tex använda övningen Herdens bord.

Bilden föreställer två bord, vilket av borden har längst bordskiva?
(Bordsskivorna är identitiska)

Ladda ner och skriv ut här:
Övning - Herdens bord (PDF-dokument, 44 kB)

Diskutera:

 • Vad gör oss lyckliga? Skriv upp allt på tavlan

Koppla till Fyra hörns-övning

BLIR VI LYCKLIGARE AV PENGAR?

Enligt nobelpristagarna Danny Kahneman och Angus Deaton är svaret nej. De har forskat på lycka i relation till lön. De kunde mäta en viss ökning i lycka fram till att man fick en medelinkomst, alltså att människor tenderade att bli lyckligare när de hade sina grundläggande behov tryggade såsom mat på bordet, sjukvård och tak över huvudet. Men från att den grundläggande tryggheten fanns gick det inte att se någon skillnad i lycka. Mer pengar skapade inte mer lycka.

I studier på personer som vunnit stora summor pengar visar att lyckan endast var kortvarig.

BLIR VI LYCKLIGARE AV PRYLAR?

Studier visar att ju mer saker vi har desto olyckligare blir vi. Den korta glädje som en ny pryl ger skapar snabbt ett behov av mer saker och ju mer saker desto mer behov.

BLIR VI LYCKLIGARE AV FRAMGÅNG?

I studier där man mätt betyg och lycka framgår att de med högre betyg också uppmäter större olycka.

En studie som genomförts på elitidrottare visar att en bronsmedaljör är lyckligare än en silvermedaljör.

Diskutera:

 • Varför är bronsmedaljörer lyckligare än silvermedaljörer?

BLIR JAG LYCKLIGARE AV ATT HJÄLPA ANDRA?

Inom forskningen så är svaret ja. Att hjälpa andra påverkar mest din egna lyckokänsla och över längst tid. Man pekar bland annat på att det stärker känslan av meningsfullhet.

SOCIALA MEDIER OCH LYCKA

BJÖRN
Tänk innan instagram

MARGARETA
Ja innan man fotade allt jämt

FRANCES
Då var man nog lyckligare

SANTIAGO
Det fanns ju facebook

FRANCES
Men innan facebook, innan sociala medier

MARGARETA
Innan scrollandet

SANTIAGO
Ja jo då var det kanske bättre

 • Påverkar sociala medier vår möjlighet att uppleva lycka?

Enligt IZA – Institute of labour economics studie från 2016 på användning av sociala medier visade att en timmes användning av sociala medier per dag i genomsnitt minskade känslan av ett meningsfullt liv med ca. 14%. Det finns dock stora skillnader mellan passiv användning och aktiv användning, där passivitet ger stora negativa påslag medan aktiv användning ger mer tillfredställande känslor.

Diskutera mera:

 • Vilka sociala medier följer ni?
 • Vilka konton är mest populära? Varför?