Administrativ personal

I den administrativa avdelningen ingår personal som arbetar med ekonomi, personal, information, kommunikation och publik.

Till vår hjälp har vi Göteborgs Stadsteater, framför allt ekonomiavdelningen, personalavdelningen och ledningsgruppen.

Gå till konstnärlig personal.
Gå till teknisk personal.

Administrativ personal

Anna Isakson

Producent

Erika Isaksson

Informatör tjänstledig

Frida Svensson

Informatör

Lisa Nowotny

Chefsproducent och administrativ chef

Martha Tedla

Marknadsförare och pressansvarig

Ulrika Andersson

Publikarbetare och administratör