Administrativ personal

I den administrativa avdelningen ingår personal som arbetar med ekonomi, personal, information, kommunikation och publik.

Till vår hjälp har vi Göteborgs Stadsteater, framför allt ekonomiavdelningen, personalavdelningen och ledningsgruppen.

Gå till konstnärlig personal.
Gå till teknisk personal.

Administrativ personal

Emelie Wessberg

Producent

Erika Isaksson

Projektledare barn och unga/kommunikatör

Hanna Källdin

Kommunikatör

Hanna Lööf

Marknadsförare och Pressansvarig

Lisa Nowotny

Chefsproducent och administrativ chef

Ulrika Andersson

Publikarbetare och administratör