Liten teaterordlista

I teaterordlistan hittar du saker och uttryck som används på teatern.

AKT del av pjäs

ATTRIBUT saker som används på scenen som är så speciella att de måste tillverkas

BLACK när allt ljus släcks på scenen

BLACK BOX ett scenrum som är som en svart låda där det går att byta plats på scen och publikplatser till skillnad från en traditionell teater som har en upphöjd scen och fasta sittplatser

BLACKOUT när skådespelarna helt tappar bort vad de ska säga eller göra

BYXA tyg som hänger på sidorna av scenen som skådespelarna kan stå bakom innan de ska in på scenen

BUBBA att förbereda inför föreställning genom att lägga ut saker som kommer att behövas på sin rätta plats. Det är absolut förbjudet att flytta på någonting som är "bubbat" av någon annan

DEKOR scenens utformning, samma sak som scenografi

DEVISING när ett manus tas fram av en grupp genom exempelvis improvisationer i stället för att skrivas av en dramatiker

DIALOG när två eller flera skådespelare pratar med varandra i en scen

DOKUMENTÄRTEATER när manuset baseras helt eller delvis på dokumentärt material

DRAMATURG konstnärlig rådgivare, arbetar med textbearbetning och textanalys samt är ett bollplank till regissören och/eller dramatikern

FJÄRDE VÄGGEN i teater som spelas som om ingen tittade på kallas den osynliga väggen framför publiken för fjärde väggen. Oftast pratas det om den fjärde väggen när regissören inte vill att den ska finnas, utan det ska finnas en kontakt med publiken.

FOAJÉ där publiken är innan föreställningen

FOND den del av dekoren som täcker bakväggen av scenen

FÖLJESPOT en lampa som riktas in för att följa en skådespelare eller sak som rör sig på scenen

GENREP förkortning av generalrepetition. Den sista repetitionen av en föreställning innan premiär

GRADÄNG en läktare med sittplatser

INTÄCKNING tyg som täcker in väggarna på scenen

KOLLATIONERING den gemensamma starten för alla som arbetar med en produktion och start på repetitionsperioden

KOREOGRAFI hur personer rör sig på scenen, det handlar ofta om dans men behöver inte alltid göra det

KOSTYM skådespelarnas kläder på scenen kallas för kostym oavsett vilka kläder det är

KULISS flyttbar del av scenografin

MASK skådespelarnas hår och eventuella sminkning kallas för mask, oavsett om det är mycket eller lite förändring. Mask kan även vara lösa masker som används i föreställningen

MONOLOG en skådespelare som framför en text ensam

PASSNING när scenteknikerna flyttar kulisser, dekor eller rekvisita under föreställningen

PATINERING gör så att kostymen som skådespelarna ska använda ser sliten, använd eller skadad ut

PROSCENIUM utrymmet precis framför ridån i en typisk teater. I en black box finns ofta inget proscenium

PUNDARE en järntyngd som används för att hålla kulisserna på plats

REGI att ha en övergripande idé om föreställningen och bestämma vad skådespelarna ska göra på scenen för att förverkliga den idén

REKVISITA alla lösa saker som finns på scenen som skådespelarna använder

REPETITION att testa, öva och sätta föreställningen innan den ska börja spelas för publik

RIDÅ ett draperi som döljer scenen innan, under och efter föreställningen. I en black box finns sällan ridå

stång som hänger i taket ovanför scenen där lampor, tyg eller föremål hängs upp

SALONG området där publikplatserna är. Används mest i en typisk teaterlokal med separat scen- och salongsutrymme, inte i en black box

SCENERIER hur skådespelarna rör sig på scenen och vilka riktningar de har

SCENOGRAFI scenrummets utformning

STICKREPLIK replik som leder till någon förändring - en skådespelare säger något eller kommer in på scenen, teknikerna ändrar ljus eller ett ljud hörs. Kallas även que eller bara stick

SUFFLERING när en skådespelare får hjälp av sufflös med en replik

Idé och manus

Det finns många saker som avgör vilka idéer och manus som vi beslutar att göra föreställningar av.

Läs mer om vilka idéer som blir färdiga produktioner

Produktionen

Det är mycket som behöver koordineras för att arbetet med en föreställning ska fungera.

Läs mer om vad som krävs för att en föreställning ska bli till

Scenen

En scenograf tolkar texten - manuset - och designar ett scenrum utifrån det.

Läs mer om scenografi och scenbygge

Mask och kostym

Att jobba med mask och kostym kan vara att förstärka eller förhöja med små medel.

Läs mer om mask och kostym

Publiken

Teater är värdelöst utan publik.

Läs mer om att vara publik

Marknadsföring

Det går inte att berätta om en föreställning hur som helst.

Läs mer om att marknadsföra teater

Repetitionerna

Repetitionerna kan se ut på många olika sätt, men de har alltid en tydlig deadline.

Läs om repetitionerna inför premiär

Musik och ljud

På Backa Teater har vi fem musiker som ofta spelar live på föreställningarna.

Läs mer om att jobba med musik och ljud

Teaterordlista

Vad är en pundare, en byxa eller ett rå?

Läs hela ordlistan