Rollista Gösta Berlings saga

Samtliga även bybor, festdeltagare mfl