ledning

Ledning

Göteborgs Stadsteater AB är ett av stadens helägda bolag. I bolaget ingår Göteborgs Stadsteater, Backa Teater och Stora Teatern. För att söka medarbetare i bolaget, ring växeln 031-708 70 00. Se växelns öppettider.

VD

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Ann Jansson Ledningsassistent
Telefon 031-708 70 02
ann.jansson@stadsteatern.goteborg.se

Konstnärliga ledare

Linda Zachrison Konstnärlig chef Göteborgs Stadsteater (scenerna på Götaplatsen)
Telefon 031-708 70 79
linda.zachrison@stadsteatern.goteborg.se

Lars Melin Konstnärlig chef Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
lars.melin@stadsteatern.goteborg.se

Marie Delleskog Konstnärlig ledare Dagens Lunchteater (Göteborgs Stadsteater)
Telefon 031-708 70 00
marie.delleskog@stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson Teaterchef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
martin.hansson@stadsteatern.goteborg.se

Bolagsledning

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Lars Melin Konstnärlig chef Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
lars.melin@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny Chefsproducent Backa Teater
Telefon 031-708 71 61
lisa.nowotny@stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson Teaterchef Stora Teatern
Telefon 031-368 32 88
martin.hansson@stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding Teknisk chef Backa Teater
Telefon 031-708 71 52
nicholaus.sparding@stadsteatern.goteborg.se

Linda Zachrison Konstnärlig chef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 79
linda.zachrison@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes Teknisk chef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031-708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Göteborgs Stadsteater

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Linda Zachrison Konstnärlig chef
Telefon 031-708 70 79
linda.zachrison@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef Göteborgs Stadsteater
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Tekla Brookes Teknisk chef
Telefon 031-708 70 16
tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031-708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Bele Höglund Scenchef
Telefon 031-708 71 93
bele.hoglund@stadsteatern.goteborg.se

Kjell Samuelsson Dekorchef, vikarierande kostym- och maskchef
Telefon 031-708 70 24
kjell.samuelsson@stadsteatern.goteborg.se

Maria Arlmark Björn Marknadschef
Telefon 031-708 70 84
maria.bjorn@stadsteatern.goteborg.se

Sandra Österberg Kostym- och maskchef, föräldraledig
Telefon 031-708 71 56
sandra.osterberg@stadsteatern.goteborg.se

Producenter Göteborgs Stadsteater

Hanna Waldén
Telefon 031-708 70 18
hanna.walden@stadsteatern.goteborg.se

Håkan Westesson
Telefon 031-708 70 34
hakan.westesson@stadsteatern.goteborg.se

Marie Svensson
Telefon 031-708 70 15
marie.svensson@stadsteatern.goteborg.se

Dramaturger Göteborgs Stadsteater

Anna Berg
Telefon 070-3708941
anna.berg@stadsteatern.goteborg.se

Sisela Lindblom
Telefon 031-7087082
sisela.lindblom@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Lindén (vikarierar för Joel Nordström tom 31 juli 2024)
Telefon 070-8915975
lisa.linden@stadsteatern.goteborg.se

Joel Nordström (föräldraledig, åter i augusti 2024)
Telefon 076-8041295
joel.nordstrom@stadsteatern.goteborg.se

Ledning Backa Teater

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Lars Melin Konstnärlig chef Backa Teater
Telefon 0708-65 61 62
lars.melin@stadsteatern.goteborg.se

Lisa Nowotny Chefsproducent Backa Teater
Telefon 031-708 71 61
lisa.nowotny@stadsteatern.goteborg.se

Nicholaus Sparding Teknisk chef Backa Teater
Telefon 031-708 71 52
nicholaus.sparding@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031- 708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Medarbetare Backa Teater

Ledning Stora Teatern

Andrea Wettergren HR-chef
Telefon 031-708 70 13
andrea.wettergren@stadsteatern.goteborg.se

Björn Sandmark VD
Telefon 031-708 70 10
bjorn.sandmark@stadsteatern.goteborg.se

Magnus Havås Ekonomichef
Telefon 031-708 70 19
magnus.havas@stadsteatern.goteborg.se

Martin Hansson Teaterchef
Telefon 031-368 32 88
martin.hansson@stadsteatern.goteborg.se

Sanna Havås Restaurang- och publikservicechef
Telefon 031-708 70 91
sanna.havas@stadsteatern.goteborg.se

Ulrika Sonn Marknads- och kommunikationschef
Telefon 031-708 70 11
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se

Maria Jolsäter Stjernros Marknadschef
Telefon 031-368 32 92
maria.stjernros@stadsteatern.goteborg.se

Martin Stigebrandt Teknisk chef
Telefon 031-368 32 87
martin.stigebrandt@stadsteatern.goteborg.se

Medarbetare Stora Teatern