Göteborgs Stadsteaters styrelse

I styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB sitter förtroendevalda politiker.

Bildtext: Göteborgs Stadsteaters styrelse, uppifrån och ner: Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande, Jesper Hallén (S) suppleant, Annika Steen (M) suppleant, Kristina Wejstål (Fi) suppleant, Elisabet Rothenberg (M) 1:e vice ordförande, Ewa Jonsson (D) ledamot, Karin Veres (L) ordförande, Malin Sommanö (MP) ledamot till och med maj 2020, Anders Vedin (D) ledamot. På bilden saknas Anna Skarsjö (S) ledamot och Thereze Almström (MP), ledamot från och med maj 2020.

Ordinarie ledamöter

Karin Veres (L) Ordförande

Elisabet Rothenberg (M) 1:e vice ordförande

Sanna Schiller (V) 2:e vice ordförande

Anna Skarsjö (S) Ledamot

Thereze Almström (MP) Ledamot

Ewa Jonsson (D) Ledamot

Anders Vedin (D) Ledamot

Suppleanter

Annika Steen (M) Suppleant

Jesper Hallén (S) Suppleant

Kristina Wejstål (Fi) Suppleant

Revisor

Helena Patrikson, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Susanne Zetterberg Jensen (M) Lekmannarevisor

Birgitta Adler (S) Lekmannarevisor

Lekmannarevisorssuppleanter

Sven R. Andersson (M) Lekmannarevisorssuppleant

Lars-Ola Dahlqvist (S) Lekmannarevisorssuppleant