Daesh och svenska jihadister

Korta fakta om Daesh och svenska jihadister

Daesh (engelsk förkortning av al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham) är en terrororganisation med bas i norra Syrien och Irak. De kallades tidigare IS (Islamiska Staten) och benämner sig själva Dawla (Staten). Organisationen, som grundades 2004, leds idag av den irakiska islamisten Abu Bakr al-Baghdadi och grundar sig på en fundamentalistisk wahabistisk tolkning av sunniislam, vars främsta mål är att upprätta ett islamistiskt kalifat i Mellanöstern. Daesh beräknas ha dödat tiotusentals civila människor och har genomfört flera terrorattacker i Europa, bland annat mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris 2015. På senare tid har organisationen lidit stora förluster och förlorat en fjärdedel av sina tidigare erövrade landområden.

Cirka 300 svenska medborgare har rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till Daesh, varav ungefär 130 stycken är från Göteborg, enligt uppskattningar av Säpo. De flesta är män mellan 18-30 år som är födda i Sverige men har minst en förälder som är född utomlands. De kommer ofta från en bakgrund med låga inkomstkällor och en tredjedel har ett kriminellt förflutet. Även 30-40 kvinnor har rest till områden som kontrolleras av Daesh för att för att leva som mödrar och hustrur. Cirka 150 personer av de som åkt har återvänt till Sverige medan uppskattningsvis 120 stycken är kvar och ungefär 40 personer har konstaterats döda. Under 2016 avtog rekryteringen drastiskt sedan resvägarna in i Syrien begränsats och anslutning till terrororganisationer kriminaliserats i Sverige.

Mer information:
Islam.se, med saklig information om jihad och andra begrepp inom islam:
http://islam.se/

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, med aktuella lägesrapporter och fördjupande artiklar:
http://www.samordnarenmotextremism.se/

Aftonbladets granskning av svenska jihadister, med artiklar och förteckning över resenärer:
http://svenskajihadister.story.aftonbladet.se/