Bogdan Szyber och Carina Reich

"Det är vackert och sorgligt men som alltid tänker vi att man ändå kan skratta åt eländet."

Konstnärsduon Carina Reich och Bogdan Szyber har arbetat tillsammans sedan 1980-talet. De har skapat bild- och scenkonst både i Sverige och utomlands. De utgår alltid från formen och har ifrågasättandet som arbetsmetod.

I Ship of Fools iscensätter några ljudmakare, så kallade foley artists, en farsartad dystopi om världens undergång. Energiskt och med stor koncentration nyttjar de ljudstudions alla möjligheter för att illustrera världens stora samarbetsproblem. Samtidigt klarar de själva inte av att bestämma vem som ska leda arbetet.

– Demokratin håller på att falla isär, klimatet blir allt sämre och djur- och växtarter dör ut i snabb takt. Och de små politiska frågorna i mindre sammanhang får ett enormt genomslag på planeten. Ship of Fools är en allegori över detta, för på dårarnas skuta vet besättningen inte vem som styr eller vart de ska. De kan inte samarbeta och det kan inte heller våra foley artists i sin ljudstudio, säger Carina.

– Det blir ett slags blick över vår samtid och vår historia. Människan är en art som tar över och tränger ut de andra arterna, vilket kan bli vår egen undergång, säger Bogdan.

Ifrågasättandet som arbetsmetod
Bogdan och Carina har arbetat länge tillsammans och genom åren skapat en lång rad konstnärliga verk, allt från teater, opera och dans till performance.
– Vi gick en traditionell scenisk utbildning, i samma klass. Vi ifrågasatte båda vedertagna lagar och spelregler för hur scenkonst framförs och skapas. Vi fann varandra i trotset, och i det gemensamma intresset för form. Och att ifrågasätta varandra har nästan blivit en arbetsmetod för oss. Det kan vara smärtsamt men är oftast fruktbart, och ur en motsättning kan det komma en ny liten rännil, säger Carina.

"Vi behöver våra medaktörer"
Nu har de båda regissörerna och de fyra skådespelarna arbetat tillsammans sedan i mitten av februari. Den 26 april är det urpremiär.
– Att vi arbetar på det här sättet som vi gör kan vara påfrestande i en grupp. Vi släpper in människor i idéarbetet, vilket gör att det kan vara svårt att veta hur mycket man kan föreslå och hur mycket en idé kommer att tas tillvara. Men vi behöver våra medaktörer för att uppsättningen ska komma till liv, säger Carina.

– Det har varit väldigt roligt. Skådespelarna satsar för fullt och ingen sätter sig på några höga hästar utan alla kastar sig in i arbetet och vill att det ska fungera. Det är verkligen i motsats till vad pjäsen handlar om, även om det kan vara skört när det är många kockar i rummet. Det ställer enorma krav på alla inblandade. Sen är det ju så att jag och Carina har sista ordet, säger Bogdan.

Skratta åt eländet
Ship of Fools innehåller ett stort mått av galghumor.
– Det är vackert och sorgligt men som alltid tänker vi att man ändå kan skratta åt eländet. Galghumorn är det sista som lämnar människan. Vi vet ju alla att det går åt helvete men det är en mänsklig förmåga att, för att orka och distansera sig, se saker och ting från den humoristiska sidan, säger Bogdan.

En lysande idé
Att Bogdan och Carina skulle sätta upp en pjäs på Göteborgs Stadsteater hade varit uppe som förslag under en tid. Men vad var frågan.
– Det brukar växla hur vi kommer fram till vad vi vill göra i våra egna produktioner. Den här gången var det min idé. Både formen och att det skulle vara en dystopi kom till mig ungefär samtidigt, säger Bogdan.

– Jag tyckte direkt att det var lysande. Och att det skulle vara väldigt roligt att göra något på scen som vanligtvis inte syns. Foley artists gör ju ljud till film, ljud som vind i seglen, havet som kluckar, steg i gruset, gnisslande dörrar och glas som krossas. Och här gestaltar skådespelarna jordens undergång, också med så fåniga saker som att banka på en selleri och smula sönder kexchoklad, säger Carina.

När publiken lämnar salongen hoppas Carina och Bogdan att Ship of Fools skapat ett slags kollektiv acceptans, en gemensamhet.
– Att det finns en förlåtelse istället för att ständigt bli utskälld för hur vi beter oss. Det tror jag inte gagnar känslan av att kunna göra något tillsammans. Vi sitter faktiskt i samma båt och vi kan inte lämna den.

Text: Ann Waldeborn
Bild: Jonas Kündig

Läs mer om Ship of fools!