Ingmar Skoog

Ingmar-Skoog-1000x400px.jpgIngmar Skoog är överläkare och professor i psykiatri vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. Han är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som arbetar med att öka människors möjlighet till ett gott åldrande.

Ingmar Skoog har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning och är en av världens främsta forskare inom sitt område.

Hans forskning bygger på befolkningsundersökningarna H70 i Göteborg där han bland annat skapat en unik möjlighet att studera den allra tidigaste sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom. En av studierna som Ingmar Skoog leder visar också att man genom att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och vara fysiskt aktiv kan minska risken att drabbas av demens senare i livet.

Läs mer om Ingmar Skoog och hans forskning här: https://www.alzheimerfonden.se/forskning/forskare-och-projekt/ingmar-skoog

https://www.svt.se/kultur/kulturaktiviteter-kan-minska-risken-for-alzheimers