Fredrik Evers och Sylvia Rauan

Ett litet upphandlingslexikon

Till den som ska se Vi hade i alla fall tur med ramavtalet och behöver en snabbguide till Rolands värld – eller till dig som bara behöver fräscha upp minnet.

Ramavtal: ett ramavtal är en överenskommelse mellan kund och leverantör som bestämmer villkoren för framtida kontrakt parterna emellan. Till exempel, om en kommun återkommande köper in tvål och toapapper från samma leverantör, så behöver man inte göra ett nytt avtal för detta varje gång man behöver nytt.

Upphandling: en upphandling, i det kommunala sammanhanget, syftar till att ge flera leverantörer en chans att teckna ett ramavtal (se ovan). Om Roland behöver upphandla parkbänkar till Göteborgs Stad, ska flera olika tillverkare få en rättvis chans att ta hem kontraktet. Vem som går segrande ur processen avgörs till stor del av en kravspecifikation eller behovsanalys, se längre ned.

Hållbarhetspolicy: ett dokument som sätts upp på en arbetsplats, ett antal gemensamma riktlinjer för hur man arbetar för större hållbarhet i sitt dagliga arbete. De riktlinjer som står i policyn ska alla på arbetsplatsen följa, till exempel att återvinna allt papper eller undvika onödiga engångsartiklar. Kan också gå under namnet hållbarhetsdirektiv.

Friskvårdsplan: precis som ovan nämnda hållbarhetspolicy är friskvårdsplanen ett vägledande dokument som bestämmer hur en arbetsplats ska främja personalens hälsa på bästa sätt. Det kan handla om hur arbetsmiljön ska se ut: bra stolar och bord, ventilation och möjlighet till vila, men också att uppmuntra träning och att skapa en trevlig stämning på kontoret.

Likabehandlingsplan: ett precis lika viktigt vägledande dokument för hur man på en arbetsplats arbetar mot diskriminering på någon av följande grunder – kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Det kan t ex handla om vad man rent konkret ska göra om någon blir diskriminerad – eller hur man kan arbeta förebyggande i frågan.

GDPR: General Data Protection Regulation, en lagstiftning som reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU. För att minska risken för att personuppgifter som till exempel personnummer, adresser och fotografier inte ska kunna sparas eller spridas hur som helst.

Kompetensförsörjning: handlar om att hitta rätt medarbetare till sin verksamhet, och att låta dem utvecklas inom/på arbetsplatsen och på så sätt få dem att stanna kvar.

Employer branding: när konkurrensen om de bästa medarbetarna blir allt större, måste varje företag eller kommunal verksamhet jobba på sitt employer brand, alltså försöka bli den mest attraktiva arbetsgivaren och locka de bästa medarbetarna till sin arbetsplats. Det kan både handla om att hemsidan ser inbjudande ut med fina bilder, att man erbjuder anställningsförmåner eller låter de redan anställda berätta hur bra dom trivs på sin arbetsplats. Dessa värden sammanfattas i ett Employer value proposition (EVP).

Resursfördelningsmodell: ett speciellt sätt att dela ut pengar till kommunens olika verksamheter genom att ta hänsyn till dess förutsättningar och behov.

Ekonomistyrningsprincip: handlar om hur man vill styra en verksamhet utifrån det ekonomiska perspektivet. Principen ger instruktioner kring hur man ska redovisa ekonomin eller hur en budget ska utformas för att den ska nå balans och för att hushålla med begränsade resurser på ett effektivt sätt.

Kompetensutveckling: att personalen ska kunna utveckla sig inom sitt arbetsområde på själva arbetsplatsen. Att man till exempel får åka på en kurs på arbetstid.

Beställningsförfarande: sättet en beställning ska utföras på. Det kan handla om att redovisa olika uppgifter när man gör sitt inköp, eller att olika regler gäller beroende på hur stor summa du planerar att beställa för.

Behovsanalys: en lista med krav som inköparen sätter ihop, för att varan man köper in ska tillgodose alla behov man har. Exempel på krav kan vara att en vattenautomat ska leverera vatten som både är kallt, kolsyrat och inte har för stor påverkan på miljön.

Källor: opic.com, Upphandlingsmyndigheten, Företagarna, Arbetsmiljöupplysningen, Karlstads kommun, Wikipedia, utbildning.se, tng.se, Göteborgs Stad, Malmö kommun, Region Kronoberg.