Särlingskonstnären Henry Darger

Henry Joseph Darger (1892 -1973) var författare och konstnär. Han levde större delen av sitt vuxna liv relativt isolerat i en lägenhet i Chicago. Under sin sista tid bodde Darger på ett vårdhem och det var i samband med det som hans hyresvärd fann omfattande konstnärliga verk i lägenheten. Bland annat ett långt epos på över 15 000 sidor.

Dargers uppväxt var svår. Hans mor dog när han var liten och hans far som var rörelsehindrad hade svårt att ta hand om Darger och systern. Dargers syster bortadopterades och han själv kom i åttaårsåldern till ett barnhem där han och de andra barnen utsattes för vanvård på olika sätt. Under större delen av sin barndom blev han även mobbad av jämnåriga. Fadern dog när Darger var sjutton och strax efter det kom Darger under en kort period att göra militärtjänst men fick avbryta på grund av dålig syn. Under sitt liv försörjde han sig bland annat genom att arbeta som städare och diskare på olika sjukhus. Han var katolik och besökte dagligen mässor runt om i Chicago.

Hanry-Darger-Blod-1000x700.jpg

När Dargers konst upptäcktes så var samlingen på hundratals teckningar och målningar i stora format och som nämnts även ett 15 000 sidor långt manus till en roman, The Story of the Vivian Girls, in What Is Known as the Realms of the Unreal, of the Glandeco-Angelinian War Storm, Caused by the Child Slave Rebellion (oftast kallad In the Realms of the Unreal). Det finns även en fortsättning på 8 500 sidor, Further Adventures of the Vivian Girls in Chicago.

Vad det gäller Dargers målningar tror man att de skapades lite senare än texterna. I bilderna syns ofta barn, inte sällan utan kläder, eller delvis påklädda. Oftast är det flickor som är avbildade, även flickor med penis. Andra motiv som förekommer är blommor, drakar, fjärilar och soldater. De tekniker han använder är bland annat teckning och akvarell och olika kollagemetoder. Han ritar också av redan befintliga bilder och införlivar dessa i sina målningar. Flera av målningarna är illustrationer till texterna om systrarna.

Hanry-Darger-Eld-1000x800.jpg

Henry Darger började skriva In the Realms of the Unreal när han antagligen var i tjugoårsåldern och fortsatte troligen ända till sextioårsåldern. Berättelsen utspelar sig i någon form av fantasivärld där de två olika länderna Glandelina och Angelina krigar mot varandra. Romanen är fylld av sekvenser där barn utsätts för grymheter, tortyr och övergrepp. Barnen gör uppror och leds av en grupp systrar, The Vivian Girls, vilka klarar alla svårigheter och överlever i det hemska kriget. I Dargers texter har forskare funnit en rad olika referenser, främst från populärkultur men också klassiska element som uppgörelser mellan ont och gott. Romanen som helhet är inte publicerad men den finns i dag i digitaliserad form.

Runt Darger som person har det spekulerats mycket och han har fått epitet på sig. Det mesta som är känt om honom kommer från hans självbiografi The History of My Life som han skrev på 1960-talet och från en del intervjuer med människor som kände honom, men i och med att han levde så pass isolerat och att han själv inte har diskuterat sin konst offentligt så är fortfarande mycket öppet för tolkningar och om hans person inte sällan rena spekulationer.

Hanry-Darger-Blenging-1000x700.jpg

Darger betraktas idag som en av de främsta särlingskonstnärerna (en konstnär som fått sin skolning utanför sedvanliga konstskolor och akademi och som inte har någon kontakt med det etablerade konstlivet, eller som aktivt valt att stå utanför) i den amerikanska konsthistorien. Han arbetade tills han var över sjuttio år. Han avled vid 81 års ålder.

Henry Dargers kvarlåtenskap kom att förvaltas av hyresvärden Nathan Lerner och dennes hustru Kiyoko Lerner som gjorde Dargers verk offentliga.

I Sverige har Henry Dargers verk bland annat presenterats på Malmö Konsthall på 1990-talet och på Magasin III i Stockholm 2003-2004.

Hanry-Darger-Soldat-1000x480.jpg

Lisa Lindén, dramaturg

© Henry Darger / Bildupphovsrätt 2022

Klicka här för att läsa mer om The Vivian Girls.