Den konstnärliga processen

Processen handlar, bland mycket annat, om konstens minskade utrymme. Vi bad poeten Jeny Rengman reagera på manuset och filtrera det genom sin blick och penna. Jeny Rengman har tidigare gett ut bl a diktsamlingen Huset (Pequod Press 2013), en poetisk reflektion kring hur språk och makt kan verka i en kommunal organisation som är till för att stödja och hjälpa barn.

/////

berätta, skapa, gestalta
åskådliggöra, skildra, göra synligt
estetik, etik, kritik
hur går repetitionerna?
engagemang, ansvar, allvar
monolog, dialog
replik
den konstnärliga processen

vad sade du, hur går repetitionerna?
var är tidrapporterna
ledighetsansökningarna
medarbetarenkäten
har du haft lönesamtalen och arbetsmiljöronden
det vi behöver är kontor, stolar, bord
siffror, dokument
vi får dela upp, göra plats, arbetsplats
den konstnärliga processen

hur går det med repetitionerna?
du verkar lite frånvarande
du måste tänka på vad du sänder ut för signaler
det är viktigt för den allmänna stämningen
vara en förebild
lättsam, rolig, gemytlig
flexibel
en möjliggörare!
det här är först och främst en arbetsplats

har du lämnat in handlingarna
dokumenten, listorna, tabellerna
det måste vara korrekt och utvärderat
riskbedömning, konsekvensbeskrivning, transparens
våra skattebetalare ska känna tillit och förtroende för er
för verksamheten
(ni kan naturligtvis kalla er skådespelare om ni vill)
medarbetare, tjänstemän, kommunanställda
även du måste lära dig tänka lite nytt, innovativt
hur går repetitionerna?

nej nej nej inte adaptioner, dekonstruktioner och andra abstraktioner
en riktig teater
inte massa problematiserande
inte postkolonialism, identitetsproblematik eller patriarkala strukturer
vanlig teater, vanligt folk
vi måste hålla oss till kanon, tradition, rötter
vuxenteater! inga leksaker eller annat infantilt!
vi måste vårda och värna om den goda smaken
det är principen vi talar om, principen
nu tar vi ett helhetsgrepp över den här verksamheten
den konstnärliga processen

det finns en verklighet runt omkring oss som ställer krav
tänk arbetsplats, inte teater
arbetsplats
vi är en del av kommunen, målen, policyn
det finns regler, det är rimligt
resonligt, förnuftig
du måste ta ansvar, vara tillförlitlig, lojal
dra ner på kostnaderna, effektivisera, modernisera
tänka nytt, smart
reglerna skyddar dig, er
oss
även konstnärer måste följa lagar
hur går de så kallade repetitionerna?

av Jeny Rengman (2023)
inspirerat av Pontus Stenshälls Processen, fritt efter Franz Kafka
Foto: Linda Ilrid Wahlström

jeny_Rengman_beskuren.jpg