ETC European Theatre Convention

En plattform för kreativitet, innovation och samarbete

Göteborgs Stadsteater är medlem i ETC, European Theatre Convention, som är det största nätverket av offentligt finansierade teatrar i Europa. De 57 medlemmarna från 30 länder återspeglar mångfalden i Europas pulserande kultursektor.

ETC grundades 1988 och arbetar för europeisk teater som en viktig plattform för dialog, demokrati och interaktion i ett föränderligt samhälle.

Göteborgs Stadsteater medverkade 2021 i ETC-projektet Renaissance