Puck Ahlstell, Sven Ahlström

Amadeus

Vad har människan för uppgift här i världen om inte lära Gud veta hut?

I samma sekund som jag hörde Mozarts musik , visste jag att jag hört Guds röst. Att Gud utvalt den fnissande, fjollige, fasansfullt motbjudande Mozart, så att jag aldrig skulle glömma min egen medelmåttighet. Och sedan den stunden hade jag bara en strävan - att bekämpa Gud genom att förgöra Mozart.

Premiär
hösten 2000
Scen
Stora Teatern