Johan Karlberg, Johan Gry, Henric Holmberg

Fångarnas dilemma

Vi kastas in i en storpolitisk förhandling där frågan om nationell identitet står på spel. En handfull människors vägar möts, korsas och skiljs i en invecklad kedja av händelser.

I ett filmiskt skeende förflyttas de från ett amerikanskt universitet rakt in i rasande inbördeskrig. Snart befinner de sig i en medlingsprocess på högsta politiska nivå.


Fredsförhandlingarna strandar gång på gång. I ett desperat försök att få ett slut på våldsspiralen försöker man enas kring ett fredsdokument. Ett komplicerat strategiskt spel vidtar där ingen av sidorna vet hur den andra kommer att agera…


Med Fångarnas dilemma tar Jasenko Selimovic´ sig åter an ett autentiskt nutidsdrama med hög aktualitet av den brittiske författaren David Edgar, som också skrev Albert Speer.

Skandinavisk premiär
Scen
Stora Scen

Produktion

Av David Edgar Översättning Per Lysander Regi Jasenko Selimovic´ Scenografi Lars Östbergh Kostym Lili Riksén Ljus Linus Fellbom Musik Jonas Franke-Blom Skådespelare Anna Bjelkerud, Johan Gry, Carina Boberg, Henric Holmberg, Hanna Bogren, Siri Hamari, Johan Karlberg, Hans-Christian Thulin, Peter Kanerva, Lennart Almroth, Karin Oscarsson, Lasse Carlsson, Robin Stegmar